De anmäler brandförsvaret för brott mot grundlagen

Sollentunabon Emil Skoglund arbetade som brandman på Södertörns brandförsvarsförbund – tills han plötsligt en dag inte var önskvärd längre. Orsaken var en debattartikel som han och en kollega skrivit. Nu har han JO-anmält sin förre arbetsgivare för brott mot repressalieförbudet.

  • Publicerad 07:30, 9 okt 2016

Det är en
viktig del i vår demokrati att kunna uttrycka åsikter och att kunna vara kritisk mot sin egen organisation.

Debattartikeln, som fick ledningen att vända sig mot Emil Skoglund, handlade om att han och hans kolleger var missnöjda med hur Södertörns brandförsvarsförbund hanterade rekryteringar. De ansåg att räddningstjänsten kvoterade in underkvalificerade personer.

– Det är ett arbetsmiljöproblem att man anställer outbildade människor som inte har tillräcklig kompetens för att utföra yrket. De får nio veckors internutbildning och kan sedan kalla sig för brandmän. Det är jätteviktigt med mångfald bland personalen, men man måste samtidigt ha vissa basala kunskaper för att kunna utöva yrket, säger Emil Skoglund.

Han försökte ta upp problemet med sina överordnade men kände att han inte fick någon respons. Därför bestämde sig Emil Skoglund och hans kollega Pontus Westlund för att skriva debattartikeln till nättidningen Nyheter 24.

– Först hände ingenting. Men så en kväll, vid nio–tiotiden, ringde vår rekryteringssamordnare. Han sade att vi inte uppfyller kravprofilen och att vi inte längre kommer att vara aktuella för framtida vikariat, säger Emil Skoglund.

Samma besked bekräftades av den högsta ledningen, som sade att Emil Skoglund och Pontus Westlund inte kunde fortsätta att arbeta på Södertörn eftersom de ”inte delade brandförsvarsförbundets grundläggande värderingar”. Emil Skoglund och Pontus Westlund blev bestörta.

För nu gällde det inte längre sakfrågan om rekryteringen. Den större frågan var om Södertörns brandförsvarsförbund hade brutit mot grundlagen. I grundlagens tryckfrihetsförordning finns det nämligen ett repressalieförbud, som säger att en arbetsgivare i offentlig verksamhet inte får bestraffa den som lämnat uppgifter till massmedia.

Därför har Emil Skoglund och Pontus Westlund nu anmält sin tidigare arbetsgivare till Justitieombudsmannen, JO.

– Det här är viktigt. Det är en viktig del i vår demokrati att kunna uttrycka åsikter och att kunna vara kritisk mot sin egen organisation, säger Emil Skoglund.

Han tycker att det är väldigt tydligt att arbetsgivaren har agerat fel.

– Vi känner oss väldigt säkra på att den här debattartikeln är den enda anledningen till att vi inte får några fler jobb. Vi har inte brutit mot några grundläggande värderingar och har alltid fått väldigt bra betyg och omdömen.

JO har startat en utredning kring frågan. De kan inte utdöma skadestånd men kan uttala kritik mot myndigheter, och de flesta myndigheter väljer sedan att rätta sig efter beslutet.

Att JO väljer att gå vidare med anmälan, som i Emil Skoglund och Pontus Westlunds fall, är ganska ovanligt.

– De flesta ärenden som kommer in till oss avskrivs och det är bara fem, tio procent av ärendena som vi tar upp på det här sättet. Oftast när vi gör det så brukar det leda till kritik från vår sida, berättar Per-Ola Cullin, föredragande på JO.

Vi i Sollentuna ringer också upp Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörn, för att höra hur han ser på den här frågan. Men han vill inte uttala sig:

– Vi har försett JO med de handlingar de har begärt och kommer att lämna in en yttrande i december. Förutom det vill jag inte kommentera ärendet, säger han.

MER JO

Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt. JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväldomstolar och andra myndigheter som de anställda befattningshavarna.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Alla mot alla i mörkret när Night Trail Run är tillbaka på Järvafältet

Nyheter Över 450 anmälda – reflexbanor i skogsterrängen kring Bögs gård Efter coronaåret 2020 är Night Trail Run tillbaka igen, i mörkret kring Bögs gård. Och det är flera nyheter när arrangörsklubben Attunda OK presenterar årets lopp som avgörs den 21–23 oktober. Till...onsdag 20/10 14:25

Mörkret och tomma bostäder lockar fram inbrottstjuvarna igen

Nyheter Sex bostadsinbrott i Sollentuna i helgen Efter flera veckor utan ett enda bostadsinbrott i Sollentuna slog tjuvar till mot sex bostäder i bland annat Norrviken och Töjnan i helgen, och ytterligare ett inbrott skedde i Helenelund natten till...onsdag 20/10 11:23