Dator i skolan: bra för alla?

Sedan 2011 har Botkyrka kommun satsat på att digitalisera skolan. Med projektet vill man möjliggöra nya arbetsmetoder på skolorna. Satsningen har visat blandade resultat från kommunens skolor.

  • Publicerad 11:34, 24 apr 2015

I en krönika publicerad i Dagens Nyheter skriver gymnasieläraren Håkan Danielsson att datorer hämmar elevers skolgång. ”Datorn försämrar kraftigt elevernas prestationer och leder dessutom till att de sysslar med helt ovidkommande saker under lektionstid.”, skriver Danielsson. Botkyrka kommun håller inte med.

Förberedelseklassen på Karsby International school har ställt upp sina datorer på bänkarna. Eleverna jobbar i grupper med olika presentationer.

– Vi jobbar nästan alltid med datorn på SO-lektionen, allting går mycket fortare då, säger Dmiitrij Denisenko.

Tillsammans med Abel Binyam och Mengen Mbye jobbar han med en digital presentation.

– För mig är det bättre med dator, vi kan översätta ord som vi inte förstår och man behöver inte alltid fråga, säger Abel Binyam och får medhåll från klasskamraterna.

Vill inte slänga böcker

Tony McCarrick, IT-strateg på Botkyrka kommun, har varit drivande i processen och är medveten om att olika skolor visar olika bra resultat.

– Det handlar inte om att slänga ut böckerna utan snarare om att också använda datorer. Det är en digital ålder och vi kan inte förneka våra barn att hänga med i den utvecklingen, säger han.

Lisen Christersson har jobbat som SO-lärare sedan 2012. Hon tror att datorer i klassrummen är ett bra medel för inte minst förberedelseklasser.

– Istället för en tavla har jag en projektor där jag direkt kan markera ord som de själva kan se i sina datorer. Om man inte förstår ordet kan eleven enkelt slå upp det i sin dator. Skulle jag ha svårt att förklara något begrepp kan jag alltid söka fram en bild eller en video, säger Lisen Christersson.

Hon tror att skolan mår bra av digitalisering av flera anledningar.

– Det är bra att vi vuxna är med dem och kan vägleda dem för att undvika till exempel näthat eller lära dem att tillämpa källkritik.

I Botkyrka kommuns utvärdering av initiativet står bland annat att många studenter med koncentrationssvårigheter distraheras av datorer och inte tar del av utbildningen.

– Jag tror inte att det är datorns fel, elever med koncentrationssvårigheter har svårt att hålla fokus oavsett. När det inte fanns datorer kanske de dagdrömde eller gjorde annat, säger Lisen Christersson och liknar kritiken till moralpaniken kring videon på 80-talet.

Pedagogiska verktyg

Biträdande rektor Joakim Persson tror att datorer kan främja skolgången om de används som ett verktyg i den pedagogiska planen. Han säger att man fortfarande jobbar för att nå bästa möjliga resultat.

– Hur man använder datorn i undervisningen är olika från lärare till lärare. För vissa yngre lärare faller det mer naturligt. Vi måste se till att alla har förmåga att på ett motiverat sätt använda datorn på lektionstid, säger Joakim Persson.

På utbildningsförvaltningen ser man mer fördelar än nackdelar och hoppas fortsätta ligga i framkant.

– Det går inte att köpa en massa datorer och hoppas att det blir bra, men vi har en tydlig pedagogisk plan. Och det är lika viktigt att vägleda eleverna i den analoga världen som den digitala, säger Tony McCarrick.

Klasskamraterna Andrija Milenkovic, Elham Mohamed och Fatema Alsindy ser mest fördelar, fast de blir distraherade ibland.

– Ibland kanske man lyssnar på musik eller kollar Facebook, det är inte så bra för lektionen, säger Andrija Milenkovic.

– Ja men man hade kollat i mobilen annars, så det spelar ingen roll. I mitt hemland hade vi bara papper och penna och jag tycker att det är mer effektivt med datorer, säger Fatema Alsindy.

En elev en dator

Botkyrkas skolor genomför en omfattande satsning på digitalisering av skolan. Målet säger man är att rusta barnen med tillräckliga kunskaper för att möta framtidens behov.

Samtliga elever på högstadiet och gymnasiet har tillgång till en egen dator. 

Botkyrka kommuns utvärdering visar blandade resultat: ”Rapporten visar att de digitala enheterna påverkat arbetsron i positiv riktning exempelvis har det enligt lärarna blivit tystare in klassrummet och de elever som störde tidigare stör inte lika mycket längre eftersom de även om de inte gör det de ska är sysselsatta.”, skriver man i utvärderingen.

En majoritet av eleverna säger att skolarbetet har blivit mer effektivt och lättorganiserat.

Visa merVisa mindre