Ove Lindqvist har en bakgrund på Trafikverket där han arbetat mycket med frågor som rör kollektivtrafik. Till vänster i bild ser ni Oves skiss som visar hur en pendeltågstation som flyttas till ett läge väster om Kungsängens centrum skulle kunna se ut. Foto: Jakob Englund (Foto) / Ove Lindqvist (Skiss)

Därför vill Ove flytta på pendeltågsstationen

Kungsängenbon Ove Lindqvist har engagerat sig i samrådet kring ortens framtida utveckling. För Mitt i berättar han varför en flytt av pendeltågsstationen är en god lösning snarare än idéen om att bygga över stationsområdet.

  • Publicerad 12:00, 2 nov 2020

Nyligen avslutades det förlängda samrådet av de fördjupade översiktsplanerna som tar fasta på Kungsängen och Bros tätorter.

En som valt att göra sin röst hörd är den mångårige Kungsängenbon Ove Lindqvist som bott i Upplands-Bro sedan 1974.

– Jag har en bakgrund på Trafikverket där jag jobbade mycket med planering och då särskilt vad det gäller kollektivtrafiken.

Ove Lindqvist har engagerat sig i samrådet gällande Kungsängens framtida utveckling. Foto: Jakob Englund

Överdäcka centrum

Ove Lindqvist berättar att han ägnat en ansenlig del av sin arbetstid till att försöka få fler människor att välja att resa kollektivt. Det har handlat om infartsparkeringar, bytespunkter och liknande lösningar.

Det är också dessa delar som Ove Lindqvist reagerat på i planerna för stationsområdet i Kungsängen, i synnerhet idéen om att man vill utreda möjligheten att överdäcka delar av centrum och stationsområdet. En överdäckning innebär att man bygger något över vägar och järnvägar.

Så här tänker sig Ove Lindqvist att ett nytt stationsområde skulle kunna se ut. Foto: Ove Lindqvist (Skiss)

– En låda kan man säga att det är, man ställer dit en låda och det gör ju att man kan knalla och gå som man vill. I Hagastaden som jag var involverad i vad det gäller överdäckningen, där valde man ju att ställa hus.

Kommunens syfte med en eventuell överdäckning lyder: ”Överbrygga järnvägen, E18 och Granhammarsvägen som barriär och koppla samman de olika delarna i Kungsängen med varandra”.

Tittar man på överdäckningen i Hagastaden så har den främst finansierats genom en tät exploatering med mycket bostäder. Det här menar Ove är den enda sannolika ekonomiska lösningen även i Upplands-Bro om planerna skulle realiseras.

– I Hagastaden ville man skapa ett forskningscentrum som skulle bli en fördel för Stockholm och hela Sverige.

I höjd med bron mot Strandvägen skulle en ny uppgång från pendeltågsstationen mot Kungsängens centrum kunna ta form. Foto: Google Street View

Ny uppgång

Liknande visioner som försvarar en överdäckning saknas i Kungsängen anser Ove Lindqvist.

Istället vill han att politiken förkastar nuvarande planer och ger tjänstemännen i uppgift att titta på möjligheten att flytta pendeltågsstationen till ett läge väster om nuvarande centrum.

En ny uppgång mot centrum kan skapas i höjd med nuvarande bro över spåren som går ner mot Strandvägen. Sedan kan plattformen växa vidare väster ut mot OKQ8. Här finns alla möjligheter att låta kollektivtrafiken växa.

– Politikerna tror att centrum är själva navet i utvecklingen, men det stämmer inte. Utvecklingen ligger i att gynna kollektivtrafiken, säger Ove Lindqvist.

Översiktsplaner för Kungsängen och Bro

Kommunens vision för Kungsängen är att stärka kopplingen mellan ortens olika delar. Vidare vill man utveckla de gemensamma mötesplatserna. Att göra strandpromenaden mer tillgänglig för alla är en viktig del, så även att ge barnen större plats – samt en utveckling av stationsmiljön.

I Bro lyder visionen att skapa en ”tätare och trevligare småstadskänsla”, här vill kommunen bygga på naturen och landskapets villkor.

Ett antagande av planerna väntas tidigast kunna ske hösten/vintern 2021.

Källa: Upplands-Bro kommun

Visa merVisa mindre

Ur Ove Lindqvists yttrande:

”I FÖP pressar kommunen in en utbyggnad av centrum med omfattande investeringskostnader olägenheter för samhället och att det saknas möjlighet för centrumet och kollektivtrafiken att expandera till och med i en närliggande framtid.”

Vad tycker du om åsikterna i artikeln och kommunens planer för Kungsängen och Bro? Hör gärna av dig till oss på Mitt i och berätta.

Energijätte tar höjd för kraftiga vindar

"Vi ser över tillgången till montörer och tekniker" I ett pressmeddelande meddelar energiföretaget Eon att man höjer sin beredskap i Stockholms län i och med SMHI:s varning om kraftiga vindar under natten mot torsdag.onsdag 19/1 14:20

Tjugo personer borta från Finnstaskolan

Rekordhög sjukfrånvaro inom skolan: "Det finns inga vikarier" Covid-19 och den rekordsnabba spridningen av omikronvarianten har drabbat Upplands-Bros skolor och förskolor hårt. Just nu är en omfattande del av skolpersonalen hemma i sjukdom eller i karantän.måndag 17/1 17:04