Den första lastbilsolyckan inträffade 21 september. Räddningsinsatsen pågick i timmar. Foto: Dennis Andersson

Därför välter lastbilarna på Västerbron

Två lastbilar har vält på Västerbron det senaste året. Nu tror sig staden veta varför.

  • Publicerad 07:04, 5 jul 2018

Den första olyckan inträffade i september. En lastbil skulle köra ner i rampen mot Rålambshovsparken, på Kungsholmensidan, men fastnade av oklar anledning och välte. I den andra olyckan i maj i år fylldes bron av salladspåsar när ytterligare en lastbil välte på exakt samma ställe.

Båda olyckorna orsakade kaos i trafiken.

Trafikkontoret har tagit del av incidentrapporterna för de två olyckorna och analyserat händelserna. Nu står det klart att chaufförerna inte hade observerat höjdbegränsningen för lilla Västerbron som passerar över Västerbronedfarten.  Skyltar med höjdbegränsning finns på platsen, men det hjälpte alltså inte.

Ska se över skyltarna

Nu ska trafikkontoret se över möjligheten att förtydliga skyltningen.

– Skyltningen ses över för att säkerhetsställa att den fyller sin funktion, att den är rätt placerad, säger Mats Larsson, anläggningsingenjör på trafikkontoret.

Kan det bli aktuellt med ombyggnation?

– Nej, det är inte aktuellt.