Platsen där Lidingöbro värdshus en gång blomstrade är sedan flera år endast en öde byggarbetsplats. Foto: Sacharias Källdén

Därför tillåts idyllen på Djurgården förfalla

Efter år av strul är det fortsatta oklarheter kring Lidingöbro värdshus.

  • Publicerad 20:00, 15 nov 2018

I många år har det funnits olika högtflygande planer för tomten där Lidingöbro värdshus en gång låg, idylliskt vid vattnet på Djurgården med utsikt mot Lidingö.

Allt ifrån hotell och värdshus till lyxigt spa för världsstjärnor, och nu senast ett longstay-boende med 28 små bostäder, har presenterats som konkreta förslag.

Ny ägare tar över förfallet värdshus

Lika många gånger har också planerna gått i stöpet. Byggfrågan har blivit infekterad och tomten där värdshuset legat har blivit en övergiven byggarbetsplats som ser allt annat än trevlig ut.

I september beslutade staden att avskriva den gällande bygglovsansökan. Förslaget kunde inte godkännas eftersom ett så kallat longstay-boende skiljde sig för mycket från ursprungliga bygglovet.

– Vi har sagt nej till planerna. Det ska inte vara något annat än hotellverksamhet med en offentlig karaktär. Och strandskyddet gäller, säger Per-Olov Svensson, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Det nuvarande bygglovet går ut i januari 2019, vilket gör att byggherren måste lämna in en ny bygglovsansökan innan dess.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Men att få svar på vad som ska ske på tomten är svårt. StockholmDirekt har varit i kontakt med flera personer involverade i bygget men ingen av dem har velat uttala sig. Och varken stadsbyggnadskontoret eller exploateringskontoret kan säga någonting om planerna.

– Det är olyckligt att inte veta om byggherren vill fortsätta. Allt har avstannat, säger Per-Olov Svensson.

Desto enklare är det att se vad som inte görs. På byggarbetsplatsen är det öde. Senast något arbete utfördes här var 2013.

– Vi började gjuta en jättekonstruktion med pooler, hisschakt, lade i golvvärme och förberedde för en pir ut i vattnet. Det skulle återskapas en förlängning av gamla huskroppen och byggas upp ett palatsliknande hus intill, säger Benita Fridholm, delägare i CF Betong, som fick uppdrag att bygga.

För några år sedan arbetade ett företag med att gjuta grunder till pooler, hissar och en stor spa-avdelning. Men allt arbete har gått förlorat, då betongen inte skyddats. Foto: Sacharias Källdén

För att kunna få ekonomi i projektet fick byggherren en tomträtt (vilket går att belåna betydligt mer). Trots det har ingenting byggts på platsen. Foto: Sacharias Källdén

Men arbetet avslutades aldrig. CF Betong slutade nämligen få betalningarna från den tidigare byggherren och allt arbete som företaget gjort är bortkastat. Betongen har blivit porös och förstörts av att den legat oskyddad i flera år.

– Det blev en konflikt som slutade med förlikning. Det var ett väldigt jobbigt projekt, säger hon.

CF Betong är inte de enda som har stött på problem den i projektet med Lidingöbro värdshus.

Lidingöbro värdshus får vänta ett år till

Då den gamla fastigheten långsamt har fått förfalla utan att någon gjorts, krävde Förbundet för ekoparken att stadens revisorer skulle granska hanteringen av Lidingöbro värdshus.

Det gjordes förra hösten.

– Tidigare ägare misstänktes för ekonomisk brottslighet och revisionskontoret noterade att det inte fanns underlag som styrker att exploateringsnämnden hade kontrollerat byggherrens bakgrund. Det var omöjligt för oss att hänga med i alla turer och bedöma om det var rätt eller fel, eftersom dokumentationen var så bristfällig, säger Maria Lövgren, revisor.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

På exploateringskontoret har projektledare Koki Hjelmström varit involverad i ärendet, men hon vet inte vad som är på gång just nu.

– Vi från staden har begränsad möjlighet att påverka, men vi vill självklart inte att det bara ska vara en grop där längre. Det är inte bra för någon, säger hon.

Senast i januari vet vi om en ny bygglovsansökan har lämnats in.

Detta har hänt

1823. Ett värdshus byggs i slutet av nuvarande Kaknäsvägen. 20 år tidigare, 1803, har en flottbro byggts mellan Lidingö och Djurgården och värdshuset ligger i nära anslutning till brofästet.

1900-tal. Under första delen av 1900-talet bedrivs en restaurangverksamhet på platsen, men ägaren har under 1900-talets slut svårt att få lönsamhet i verksamheten och byggnaderna förfaller.

1997. Ett arrendeavtal träffas i samband med att en bostadsrättsförening bildas för den befintliga bebyggelsen.

2007 startas ett ärende om bygglov samt rivning och ändring av befintligt värdshus på platsen.

2008. Nya ägare tar över och får tillstånd att riva de utbyggnader som uppfördes på 60-talet samt beviljas bygglov för en ny anläggning med visst bevarande av det gamla värdshuset.

2009. Exploateringsnämnden ger byggaren (vid det här tillfället AB Coport 87) en tomträtt vilket är mycket ovanligt på Djurgården. En tomträttsinnehavare har rätt att sälja tomträtten, utan att staden kan göra något. De närmsta åren är det 6-8 olika ägare.

2010. Ingenting händer. En skylt vid staketet visar bilder på hur den nya byggnaden ska se ut och stå klar 2011, men några gräv- och byggandsarbeten sker inte.

2013. Nya ägare och ny inriktning. Efter ytterligare ett ägarbyte ska nu värdshuset heta ”Villa Leon” och erbjuda nio lyxsviter med ”ingenting du någonsin upplev förut”. Tanken är hotell, restaurang och spa som ska ta emot utländska musik- och filmstjärnor.

2013. Efter omfattande sprängningsarbeten börjar Företaget CF betong att göra grunden till en stort palatsliknande byggnad, utomhuspooler och pirer ut i vattnet. Men utbetalningarna uteblir och CF betong hamnar i en tvist med ägaren.

2017. Ny inriktning igen. En ansökan om att ändra bygglovet skickas in till staden. Nu är det istället ett longstay-hotell med 28 små rum som planeras. Alla tidigare idéer om spa, lyx och pooler skrotas.

2017. Stadens revisorer börjar granska ärendet och kan se att saker och ting inte står rätt till.

2018. Bygglovsansökan avskrivs, då det som föreslås byggas inte stämmer överens med ursprungsplanerna. Senast i januari 2019 måste ett nytt bygglov lämnas in. I en mejlkonversation mellan byggherren och stadsbyggnadskontoret framkommer det att de sökande "håller på att granska det ursprungliga bygglovet för att se om det innebär att vi behöver komplettera eller införa mindre justeringar i dessa handlingar".

Visa merVisa mindre