Så här ser modulhusen i Fagersjö ut. Foto: Sanna Källdén

Därför stoppas modulhusen i Beckomberga

Överklaganden mot modulhusen i Beckomberga har fått effekt. Nu stoppas byggplanerna. Istället kan staden bli tvungna att hyra hotellrum eller använda studentbostäder för att ge tak över huvudet åt nyanlända.

  • Publicerad 11:58, 12 sep 2016

Jag kan inte svara på hur lång tid det tar. Men det betyder inte att det är stängt, alla planer är inte lagda på is och vi har fortsatt kontakt med länsstyrelsen.

Flera överklaganden har gjorts mot de planerade modulhusen för nyanlända i Beckomberga. Nu har länsstyrelsens tagit ställning till överklagandena och fattat ett delbeslut – modulhusen i Beckomberga stoppas i avvaktan på en slutlig prövning.

– Det som staden framförallt behöver förklara mer är hur man ska lösa markförhållanden på platsen, det är sankmark och där är det inte jättelätt att bygga. Vi vill inte att man ska dra igång ett bygge där innan det är ordentligt utrett, säger Sara Beckman, enhetschef på överklagandeenheten på länsstyrelsen.

Beslutet är ett så kallat inhibitionsbeslut, Sara Beckman förklarar:

– När man får ett bygglov från kommunen så kan man i princip börja bygga även om beslutet överklagas men i det här fallet så har vi fattat beslut om inhibition, det betyder att man inte får bygga förrän ärendet är slutligt avgjort hos oss. Anledningen till det är att vi behöver utreda förutsättningarna för bygglovet mer.

Dom i Göteborg

Som bakgrund till beslutet hänvisar länsstyrelsen till en dom från mark- och miljööverdomstolen från i somras. Då handlade det om tillfälliga studentbostäder i Göteborg där man beslutade att upphäva bygglovet eftersom man ansåg att det krävdes så omfattande grundläggningsarbeten att det varken ansågs praktiskt eller ekonomiskt rimligt för att bygga bostäder som endast var tillfälliga.

Enligt länsstyrelsen påminner situationen i Göteborg om den i Beckomberga.

Bygglovsansökan för Beckomberga gäller för 125-175 modullägenheter. Foto: Stockholm stad

"Alla planer inte på is"

Fredrik Jurdell, stadens samordnare för modulhusen, är inte chockerad.

– Generellt kan jag säga att det för vår del inte är konstigt att det kommer nya omständigheter i en sån här process. Vad vi gör är ju helt enkelt att titta och se – kan vi förändra något så det blir möjligt för länsstyrelsen att godkänna bygglovet för vidare hantering, säger han och tillägger:

– Jag kan inte svara på hur lång tid det tar. Men det betyder inte att det är stängt, alla planer är inte lagda på is och vi har fortsatt kontakt med länsstyrelsen.

Dags för plan B

Under tiden tittar staden på alternativa lösningar.

– Vi måste enligt lag hitta boendelösningar och vi måste göra det på en otroligt kort tid. För varje vecka som går så minskar möjligheterna att vi ska få modulhusplatserna klara. Då får vi titta på plan B och nu har vi gått så långt på året att vi börjat titta på hotell och studentlägenheter. Det är ju inget vi vill göra egentligen, säger Fredrik Jurdell.

I Älvsjö har Stockholmshem erbjudit att upplåta ett kommande hus med studentlägenheter till att istället användas som hem för nyanlända under ett års tid.

Borde inte de husen gå till studenter?

– Jag har inget annat svar än att det är Stockholmshem som fattat beslutet att erbjuda oss detta. Det är klart att det blir en konkurrenssituation, men det är väl det som är tanken bakom ettårserbjudandet – att man ska hitta en pragmatisk mellanväg. Det här kommer sig av att det är den kanske svåraste flyktingkrisen Sverige stått inför så det är klart att det märks och kommer påverka. Det är inte att bara knäppa med fingrarna, säger Fredrik Jurdell.

Under 2016 ska Stockholm bereda boenden för 2 100 nyanlända. Av de var 400 lägenheter planerade att byggas i modulhus. Den 28 september ska staden ha inkommit med en komplettering innan länsstyrelsen fattar sitt slutgiltiga beslut.

I väntan på det beskedet står även modulhusbyggena i Örby och Sätra stilla, enligt P4 Stockholm.