Upphävs. Länsstyrelsen i Stockholms län upphäver byggplanerna i Mariehäll, det på grund av att man påträffat cancerframkallande ämnen i marken. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Därför stoppades lyorna i Mariehäll så sent

Länstyrelsen stoppade planerna för de 770 bostäder som planerades i Mariehäll i förra veckan. Men uppgifterna om cancerframkallande ämnen i marken – som ledde till avslaget – kom inte som en chock för staden.

  • Publicerad 11:34, 12 dec 2018

Så sent som i somras klubbades detaljplanerna för projektet Archimedes, med 770 lägenheter i Mariehäll. Men förra veckan meddelade Länsstyrelsen att de hade stoppat byggplanerna.

Anledningen till beslutet var bland annat att man hittat cancerframkallande ämnen i marken. Länsstyrelsen menar också att bullret från Bromma flygplats är en risk man inte hanterat tillräckligt i detaljplanen.

770 bostäder i Mariehäll stoppas

Men enligt staden hade de inte missat varken föroreningarna eller bullret från flygplatsen. Enligt stadsplaneraren Carla Hedberg har misstankarna om föroreningarna funnits sedan planarbetets start.

– Utredningarna visade att det finns en komplex föroreningssituation med bland annat klorerade kolväten. Att länsstyrelsen upphävde beslutet handlar inte om att de var av en annan åsikt än staden. Det handlar om att de vill ha ytterligare utredningar, säger Carla Hedberg.

Oro

Och vad gäller flygplatsen har staden och länsstyrelsen olika syn på hur bullret ska regleras.

– Staden har bedömt att markbullret kan regleras utifrån gällande regelverk som finns för industribuller, medan länsstyrelsen menar att det måste föras in i planbestämmelserna. Markbuller bedöms som industribuller och då finns det riktlinjer och regelverk för hur det ska hanteras, säger Carla Hedberg.

Sedan länsstyrelsens uppgifter nådde allmänheten i förra veckan har läsare hört av sig till tidningen. Många med en oro för att deras bostadsområden eller andra planerade byggen är placerade på giftig mark.

Se bilderna: Så blir nya bostadsområdet i Mariehäll

Hela Ulvsunda är ett gammalt industriområde. Kommer länsstyrelsens utredning påverka framtida byggprojekt?

– Det behöver inte vara så. I varje projekt görs utredningar av föroreningssituationen på den aktuella platsen och med dessa utredningar som underlag bedömer staden hur föroreningarna ska hanteras och regleras i detaljplanen. Föroreningarna kan vara olika beroende på vilken industriverksamhet som funnits på respektive plats tidigare, säger hon.

Drar projektet på sig ytterligare kostnader på grund av upphävningen?

– Ett planarbete bär sig självt. Det tär inte på allmänna skattemedel. Staden debiterar beställaren.

Vad händer härnäst?

Vi får ta tillbaka frågan och se vilka möjligheter vi har att säkerställa att de klorerade kolvätena inte utgör en risk. Det gör vi självklart i dialog med länsstyrelsen.