Tomma. De 88 lägenheterna i Fagersjö står än så länge tomma. Foto: Mattias Kamgren

Därför står modulerna i Fagersjö fortfarande tomma

I mitten av mars blev det klart att modulhusen vid Lidl i Fagersjö ska stå kvar och fungera som akutboende för ukrainska flyktingar. Men än har ingen flyttat in.

  • Publicerad 20:56, 11 maj 2022

Mitt i:s nyhet att modulhusen åter ska tas i bruk för flyktingar väckte stort engagemang i sociala medier – inte minst bland Fagersjöbor som var ivriga att erbjuda hjälp med kläder och annat som de nyanlända kunde tänkas behöva.

Snart två månader senare finns det ännu ingen att hjälpa, för än så länge har ingen flyttat in.

En förklaring till det är att antalet personer som flytt till Sverige från Ukraina är färre än väntat.

– Tidigare var prognosen att det skulle komma 76 000 flyktingar till Sverige till midsommar. Nu ser kurvan flackare ut, konstaterar Anna Mölgård, samordnare i bostadsfrågor på stadsledningskontoret i Stockholm.

Ändrad prognos

Förrförra veckan sänkte Migrationsverket sin prognos till att 80 000 personer väntas komma hit från Ukraina innan årsskiftet.

– I nuläget flyr färre människor Ukraina jämfört med i krigets inledande fas. Migrationsverket bedömer att antalet skyddssökande till Sverige per vecka blir lägre än i de scenarier vi tidigare presenterat. Den fortsatta utvecklingen är dock mycket osäker och helt beroende av hur kriget utvecklas, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

Av de drygt 10 000 ukrainska flyktingar som hittills kommit till Stockholm har över 7 000 ordnat boende på egen hand eller bor hos släkt och vänner, enligt Migrationsverket.

Fortsatt beredskap

Det innebär dock inte att staden lägger ner sin bostadsberedskap.

– Vi har säkrat upp med fastighetsägare så vi vet att vi kan teckna avtal om det behövs, säger Anna Mölgård.

Det tillfälliga bygglovet för modulhusen i Fagersjö gick ut den sista april men kommunala bostadsbolaget Stockholmshem uppger att det ska förnyas.

– Förlängningen är inte klar men det är på gång och vi förväntar oss att det går igenom utan problem, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef på Stockholmshem.

– När det flyttar in personer kommer vi också att berätta det för de som bor i närheten så att de som vill kan hjälpa till, säger Anna Mölgård.

Modulhus i Fagersjö blir akutboende för Ukrainaflyktingar

I trygghet efter flykten från krigets mörker

Bostäder. Modulhusen i Fagersjö rymmer totalt 88 små lägenheter. Foto: Mattias Kamgren