Statistiska Centralbyrån (SCB) samlar in prisuppgifter på varor och tjänster i Sverige, så kallat KPI. År 1980 är basåret och har indextalet 100. Att lokaltrafik har 506 i KPI innebär alltså att priset är drygt fem gånger så högt som 1980. Källa: SCB

Därför ökar SL:s biljettpriser – år efter år

Under 2000-talet har SL:s biljettpriser ökat med över 100 procent. Och så lär det fortsätta, enligt Roger Pyddoke, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

  • Publicerad 05:24, 30 maj 2022

Vill man inte ha ökade biljettpriser­ måste skatten höjas­, alternativt att man tar pengar från sjukvården.

Priserna i lokaltrafiken har stigit med 139 procent sedan år 2000 hos de största aktörerna i Sverige.

– Ska vi sätta priset på lokaltrafiken i relation med resten av produkterna vi mäter är det en av produkterna som har ökat mest de senaste 20 åren, säger Carl Mårtensson, statistiker på SCB.

Varför ser utvecklingen ut så här på hemmaplan i Stockholm, kan man undra.

En förklaring är att utbudet har blivit mer omfattande. Kollektivtrafiken anses av många ha en viktig roll för ett hållbart och fungerande samhälle.

Det här synsättet gör att kollektivtrafiken byggs ut rejält, något som förutom skattepengar ska finansieras av biljettintäkter.

Det bör SL-kortet kosta nästa år – och så ska det finansieras

Hälften skatt, hälften biljett

Stockholms kollektivtrafik finansieras nämligen till 50 procent av skatteintäkter, resterande från biljetter och reklam.

– Folk som vill ha billigare månadskort måste ställa sig frågan, var ska pengarna tas ifrån. Vill man inte ha ökade biljettpriser måste skatten höjas, alternativt att man tar pengar från sjukvården. Det är det nog väldigt få som vill, säger Roger Pyddoke, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

I hela Sverige har man länge sett att kollektivtrafikens kostnader växer snabbare än många andra sektorer i samhället. Enligt Pyddoke är det svårt att göra något åt det här, så länge man inte lyckas producera kollektiv-trafik på ett billigare sätt.

Månadskort i andra städer:

Malmö
569–1 199 kronor beroende­ på om du behöver­ åka i en, två eller tre zoner i hela Skåne. 

Göteborg
815–1 870 kronor beroende­ på om du behöver­ åka i en, två eller tre zoner med Västtrafik. (Till exempel bara i Göte­borg eller mellan Göteborg och Skövde.)

Uppsala
450–1 820 kronor beroende­ på om du behöver­ åka i Uppsala tätort eller även inkludera SL-resor. 

Umeå
635–1 750 kronor beroende­ på i hur stora delar av Västerbotten du måste åka i.

Haparanda
660–1 639 kronor beroende­ på hur stora delar av Norrbotten du måste åka i.

Visa merVisa mindre

Roger Pyddoke, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Foto: Privat

Han tror inte att det går att drastiskt minska SL:s kostnader genom att trimma systemet eller helt enkelt minska utbudet.

– Man kan dra ner på turtätheten på platser där kollektivtrafiken används lite, men det finns nog inga stora klipp att göra på sådana justeringar. Och framför allt, det är absolut ingen opportun fråga att driva politiskt.

Sveriges högsta regionskatt

Vill vi ha ett system som byggs ut och täcker hela regionen både vad gäller platser och tider kostar det helt enkelt mer pengar för varje år, menar han.

Men är den höga prisutvecklingen verkligen rimlig?

– Det är en politisk fråga. Medborgarna själva måste fundera över om man vill att 50 procent av kostnaderna ska täckas av biljettintäkter. Och som sagt, vill man inte öka biljettpriserna, var ska då pengarna komma någonstans ifrån?

Stockholmare betalar 12,08 kronor per intjänad hundralapp i regionskatt (högst i Sverige). En stor majoritet av de pengarna, cirka 80 procent, används till hälso- och sjukvård.

14 procent går till kollektivtrafik och färdtjänst.

STIGER. Priserna gällande lokaltrafik har ett KPI på 506 vilket betyder att de är drygt fem gånger så höga som 1980.

SL:s prisutveckling under 2000-talet (30-dagarskort)

2000: 450 kr 

2001: 450 kr

2002: 500 kr 

2003: 500 kr 

2004: 600kr 

2005: 600 kr 

2006: 600 kr 

2007: 620 kr 

2008: 690 kr 

2009: 690 kr 

2010: 690 kr 

2011: 790 kr 

2012: 790 kr 

2013: 790 kr 

2014: 790 kr 

2015: 790 kr 

2016: 790 kr 

2017: 830 kr 

2018: 860 kr 

2019: 890 kr

2020: 930 kr

2021: 950 kr

2022: 970 kr

Visa merVisa mindre