Övergödd? Garnsviken i Österåkers kommun är en av de sjöar där vattenkvaliteten ska undersökas. Foto: Mostphotos

Därför landar helikoptern på sjön

Den här veckan kan du få se en ovanlig syn vid just "din" Stockholmssjö. Då genomför länsstyrelsen en kartläggning av vattenkvaliteten – med helikopter.

  • Publicerad 14:08, 16 aug 2021

Övergödda sjöar har länge varit ett problem i Stockholms län. Övergödningen orsakar igenväxning och algblomning och kan i värsta fall leda syrebrist på sjöbottnar, vilket i sin tur leder till att växter och djur dör.

Nu ska länsstyrelsen kartlägga vattenkvaliteten i 80 sjöar i länet. Genom vattenkemisk provtagning ska halter av näringsämnen, klorofyll, vattenfärg och surhetstillstånd mätas.

Provtagningen utförs främst från helikopter.

– Helikoptern landar på vattenytan och förutom piloten finns även en provtagare ombord, vilken sänker ner en vattenhämtare och även kollar siktdjup, säger Jonas Hagström, miljöutredare på Länsstyrelsen Stockholm.

Sker även från roddbåt

I några sjöar med särskilda bestämmelser kommer provtagningen i stället att ske från roddbåt.

Syftet med undersökningen är att se hur sjöarna i Stockholm mår – och vilka åtgärder man kan sätta in.

– Det är i synnerhet effekter av näringsämnespåverkan som fångas upp med denna provtagning. Om undersökningarna upprepas årligen under längre tid kan proverna även ge underlag för att följa upp trender i miljön som till exempel haltutveckling av näringsämnen, förändringar i siktdjup, grumlighet och vattenfärg. Något som i sin tur kan bero på för hög belastning av näringsämnen eller påvisa effekter av klimatförändringar, säger Jonas Hagström.

Övergödning i länets sjöar

Resultaten kommer bland annat att vara ett underlag i länsstyrelsernas arbete med att fastställa sjöarnas ekologiska status. En utvärdering är planerad till nästa år.

– Vi identifierar och följer upp de sjöar som har problem med övergödning på grund av för stora utsläpp eller läckage av närsalter.

Källorna till näringsämnen kan till exempel vara dagvatten från tätorter, läckage från jordbruk och hästgårdar, utsläpp från mindre reningsverk eller enskilda avlopp från fritidshus.

– Ibland är det ”gamla synder” som syns, trots att källorna åtgärdats kan sedimenten från sjöarnas bottnar fortsätta att släppa ifrån sig fosfor. Övergödning är ett av länets största miljöproblem, både i sötvatten och längs kusten.

De värst drabbade sjöarna

Enligt Jonas Hagström är i nuläget sjön Trehörningen-Sjödalen i söderort den mest övergödda, där åtgärder har genomförts eller ska genomföras. Det planeras flera åtgärder även längre nedströms, bland annat aluminiumbehandling av sjösedimenten i sjöarna Magelungen och Drevviken.

Kartläggningen inleds den 17 augusti och beräknas vara avslutad den 20 augusti, lite beroende på väder och vind.

Här är sjöarna som provtas i Stockholms län

Botkyrka: Aspen, Brosjön, Hacksjön, Lilla Skogssjön, Stora Skogssjön.

Botkyrka och Huddinge: Kvarnsjön-Gladö, Kärrsjön.

Botkyrka och Nynäshamn: Grindsjön.

Gnesta, Södertälje och Trosa: Frösjön, Sillen.

Haninge: Bylsjön, Lycksjön, Nedre Rudasjön, Ramsjön, Svartsjön (vid Ramsjön), Övre Rudasjön.

Haninge, Huddinge, Stockholm, Tyresö: Drevviken Trångsundet, Drevviken S pkt.

Haninge och Nynäshamn: Transjön.

Haninge och Tyresö: Långsjön-Gammelströmmen.

Huddinge: Gömmaren, Kvarnsjön (Lissma), Mörtsjön, Orlången Karlsborg, Trehörningen-Hanveden, Trehörningen-Sjödalen, Ådran.

Huddinge och Stockholm: Magelungen Hammartorp.

Nacka och Tyresö: Öringesjön.

Norrtälje: Bornan, Bottenfjärden, Brosjön, Erken, Gisen, Holmsjön, Kyrksjön, Limmaren, Lommaren, Långsjön-Rimbo, Länna Kyrksjö, Närdingen, Skedviken, Skogsviken, Strödjan, Syningen, Tomtsjön, Ubby-Långsjön, Uttran, Viren, Ösmaren.

Norrtälje och Uppsala: Aspdalssjön, Gavel-Långsjön, Sottern.

Norrtälje och Vallentuna: Sparren.

Norrtälje och Österåker: Largen.

Nykvarn: Turingen.

Nykvarn och Södertälje: Långsjön (Moraån), Malmsjön, Måsnaren, Vällingen.

Nynäshamn: Långsjön, Muskan, Tärnan, Älvviken.

Stockholm: Flaten.

Södertälje: Kyrksjön, Ogan, Sjundasjön, Skillötsjön, Sörsjön.

Södertälje och Trosa: Långsjön-Mölnbo.

Tyresö: Albysjön, Barnsjön, Fatburen, Grändalssjön, Tyresöflaten, Ällmora Träsk.

Vallentuna och Österåker: Garnsviken.

Värmdö: Återvallsträsk.

Österåker: Ruggen, Viren.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm

Visa merVisa mindre

De mest övergödda sjöarna i Stockholms län

Drevviken, mellan Stockholm, Huddinge och Tyresö.

Uttran i Botkyrka.

Trehörningen-Sjödalen, mellan Stockholm och Huddinge.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm

Visa merVisa mindre