Regiontrafikrådet Kristoffer Tamsons (M) ser inga drastiska höjningar av biljettpriset framför sig. Foto: Stefan Källstigen

Därför kan priset på SL-kortet inte höjas mer än 26 kronor

SL står inför stora upprustningar, satsningar och utbyggnad. Och det kostar. – Vi ska inte ta ut en krona mer än nödvändigt, vare sig i skatt eller biljettpriser, säger regiontrafikrådet Kristoffer Tamsons (M).

  • Publicerad 04:59, 19 sep 2019

SL står inför stora ekonomiska utmaningar. Tunnelbanan ska byggas ut och nya tunnelbanetåg rullar in samtidigt som hela tunnelbanesystemet behöver rustas.

Nu inleds samtalen inför kommande års budget. Hur ska de framtida satsningarna finansieras? Kommer priset på SL-kortet att höjas för fjärde året i rad?

SL-kortet höjs igen – så mycket borde det kosta

– Det blir en utmaning att fortsätta hålla ordning och reda på ekonomin. Men vi ska inte ta ut en krona mer än nödvändigt, vare sig i skatt eller i biljettpriser från resenärerna. Vi kommer att vrida och vända på varje krona och se vad vi kan göra smartare och effektivare samtidigt som vi måste se till att vi har en långsiktigt uthållig ekonomi, säger Kristoffer Tamsons (M), regiontrafikråd.

Kommer priset på SL-kortet att höjas igen?

– Det är samtal vi går in i nu inför kommande budget. Sedan kommer vi att ge ett gemensamt svar på vad som väntar på kort och lång sikt. Men jag tror att jag talar för alla när jag säger att de gemensamma ingångsvärdena är at vi ska ha ordning och reda på ekonomin samtidigt som vi satsar på framtiden och möter resenärernas krav.

En resenär visar sitt periodkort i t-banan på 1970-talet. Då kostade kortet 50 kronor. Foto: Spårvägsmuseet.

Nära gränsen för skatteavdrag

Trafikförvaltningen föreslås i ett tjänsteutlåtande att satsningarna ska finansieras genom en kombination av höjda biljettpriser och höjt verksamhetsbidrag.

– Man kan göra det här på två eller tre sätt. Antingen tar man pengar från skatten, eller från resenärerna eller en kombination av det. Vi har fått ett bra underlag från förvaltningen inför de samtal vi går in i nu, men jag vill inte föregå de samtalen.

Före valet sa de borgerliga partierna ja till forsatta höjningar medan MP sa nej. Kan ni komma överens?

– Vi har gjort de hittills. De senaste åren har vi haft en blågrön överenskommelse om SL:s ekonomi som också har innefattat priset. Jag ser framför mig att vi också kommer att komma överens i framtiden

Fakta

SL-kortets prisutveckling

Priset på 30-dagarskortet de senaste 20 åren.

1999: 400 kr

2000: 450 kr

2001: 450 kr, from 1/9 2001: 500 kr

2002-2003: 500 kr

2004: 500 kr, from 1/3 2004: 600kr

2005-2006: 600 kr

2007: 600 kr, from 1/4 2007: 620 kr

2008: 620 kr, from 1/3 2008: 690 kr

2009-2010: 690 kr

2011: 690 kr, from 1/9 2011: 790 kr

2012-2016 790 kr

2017: 830 kr

2018: 860 kr

2019: 890 kr

Källa: SL

Finns det något tak för vad SL-kortet kan kosta?

– Jämfört med de andra storstäderna har vi ett väldigt lågt pris, de har det dubbla (de har prisindelning i zoner, redaktionens anmärkning). Där vill jag inte hamna. Jag ser inte framför mig några drastiska höjningar av biljettpriset, det ligger inte i vårt intresse. Vi ska ha ett bra och konkurrenskraftigt pris.

Gissningsvis kan också gränsen för reseavdraget spela in.

Det är nämligen inte långt kvar tills SL-priserna når den nivå för när man får göra avdrag på skatten.

Gränsen går vid 11 000 kronor om året. Den som har månadskort betalar idag 10 680 kronor om året. En höjning med 26 kronor i månaden ryms inom gränsen och årskostnaden landar då på 10 992 kronor.