På gång. Fas 4 av vaccineringen mot covid-19 väntas inledas i Stockholm vecka 19. Magnus Thyberg är vaccinsamordnare i Region Stockholm Foto: Anna Molander och Mikael Andersson

Därför har relativt få vaccinerats i Solna och Sumpan

Sundbyberg är näst sist och Solna bara strax ovanför. Sett andelen vaccinerade ligger de båda kommunerna efter i länet. Nu förklarar region Stockholms vaccinsamordnare vad som ligger bakom.

  • Publicerad 16:01, 4 maj 2021

I Sundbyberg är 5,2 procent av kommunens vuxna invånare färdigvaccinerade mot covid-19. Det visar den senaste statistiken från Region Stockholm. Med den andelen placerar sig kommunen näst sist bland länets kommuner och Stockholms stads stadsdelar. Hos grannen Solna är siffran 5,5 och med det är kommunen delad trea från slutet.

Men att säga att kommunerna halkat efter går inte, menar regionens vaccinsamordnare Magnus Thyberg. Han ser en annan bakomliggande orsak – nämligen få äldre.

– Befolkningsstrukturen spelar en väldigt stor roll. Åldrarna 18–60 har inte vaccinerats just nu. Det innebär noll i täckning i den gruppen i huvudsak, säger han.

Ung befolkning

Och enligt Statistiska centralbyrån har både Sundbyberg och Solna en medelålder som är lägre än rikssnittet.

Så stor andel av de vuxna invånarna har fått sprutorna

Loading...

Loading...

Källa: Folkhälsomyndigheten

Magnus Thyberg ser inte den låga andelen vaccinerade som ett misslyckande, men han ser en större utmaning framöver för att få alla Solna- och Sundbybergsbor vaccinerade.

– Vi konstaterar att vi har många kvar att vaccinera. Men det innebär inte mer än att vi tar hänsyn till hur vi placerar vaccinmottagningarna runt om i regionen, säger han.

När regionen slår upp mottagningarna i sista fasen sprids de ut i länet.

– Men vi tittar också på andra faktorer, exempelvis områden där det varit hög smittspridning, hög dödlighet, där invånarna kan vara svåra att nå och där det är en lägre vaccinationstäckning än övriga länet samt där det finns många äldre invånare, som kan ha svårt att röra sig längre sträckor.

Det kommer inte att bli svårare för Solna- och Sundbybergsbor än andra att få sina sprutor i sista fasen, enligt Magnus Thyberg. Detta eftersom fas fyra inleds samtidigt i hela regionen och alla länsbor ska ha samma chans att boka en tid.

Samordnar. Magnus Thyberg är vaccinsamordnare i Region Stockholm. Foto: Anna Molander

Alla behöver vara informerade och vaksamma när det öppnas upp så att alla har möjlighet att vaccinera sig när det erbjuds

Ställer krav

Vaccinationsläget ställer också extra krav på dem som inte har fått sina sprutor ännu, menar Magnus Thyberg.

– Alla behöver vara informerade och vaksamma när det öppnas upp så att alla har möjlighet att vaccinera sig när det erbjuds, säger han.

Enligt Folkhälsomyndighetens senastestatistik om antal smittade per 10 000 invånare ligger både Solna och Sundbyberg på ungefär samma nivå som kommuner med betydligt högre andel vaccinerade.

– Det går inte att dra någon slutsats om det. Det beror på för många faktorer, som hur restriktionerna har följts och hur många som bor på liten yta, säger han.

Är Sundbyberg och Solna farligare ställen att vistas på i nuläget, då en lägre andel är vaccinerade här?

– Nej, smittspridningen styrs av hur vi har levt under restriktionerna.