Ledigt. Eleverna i Botkyrka går på påsklov senare än många andra i länet. Foto: Alexis Brown on Unsplash

Därför går Botkyrka på ett senare påsklov

Majoriteten av skolorna i Stockholms län kommer att gå på påskledighet vecka 15, men inte Botkyrka som går en vecka senare – på grund av "en miss".

  • Publicerad 12:11, 8 jan 2020

Påsklovet i Botkyrka infaller vecka 16, medan majoriteten av kommunerna i länet checkar ut en vecka tidigare.

För föräldrar med barn i olika kommuner, exempelvis Huddinge och Botkyrka, kan detta skapa problem om familjen planerar att resa bort, då barnen inte är lediga samtidigt.

– Man var ute i god tid när man gjorde planeringen inför läsåret, och då missade man att stämma av hur det såg ut i grannkommunerna, förklarar Lars-Gustaf Jonsson, gymnasiechef på Botkyrka kommun.

Det är han och grundskolechefen som tillsammans sätter skolloven. Men när beslut om vårterminens datum fattades hade varken Lars-Gustaf eller grundskolechefen Kenny Fredholm tillträtt sina nuvarande tjänster.

Lars-Gustaf är medveten om att det lär uppstå en del problem. Han menar dock att det inte går att ändra något så här tätt inpå.

– Dessvärre kan vi inte ändra något i nuläget då många redan planerat för vecka 16. Av erfarenhet vet vi att många är ute i god tid när man planerar sin ledighet och om vi skulle ändra så skulle de bli missnöjda. Hade vi uppmärksammat detta i somras hade vi möjligtvis kunnat ändra det, säger han.

Bättring framöver

Lars-Gustaf hoppas att årets miss är ett undantag och att det inte ska hända igen.

– Till nästkommande läsår har vi tittat på hur närliggande kommuner och Stockholms stad lagt ut sitt påsklov, och då blir påsklovet samma vecka, avslutar han.