Industritrålarna följer reglerna och kvoterna, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson. Foto: Mostphotos

Nyheten i korthet

Vad gäller saken?

✔️Ett nytt storskaligt fiske har pågått under våren utanför Stockholms skärgård. Effektiva industritrålare riktar in sig på strömmingen just när den samlas i stora stim för att gå in i skärgården och föröka sig.

✔️Strömmingen säljs till danska fiskmjölsfabriker och blir foder för fiskodlingar.

✔️Hittills i år har trålarna tagit upp 370 gånger så mycket strömming som alla länets yrkesfiskare tillsammans.

✔️Fisket är helt lagligt. Trålarna håller sig inom kvoterna, men tar upp väldigt mycket på kort tid och på begränsad yta vilket hotar hela ekosystemet i Stockholms skärgård eftersom strömmingen är central för det marina livet här, enligt experter.

✔️Stockholm yrkesfiskare vittnar om kraftigt minskade fångster av strömming.

Visa merVisa mindre

Därför får industritrålarna fortsätta sitt skadliga fiske

Trots myndigheternas varningar kunde fiskmjölstrålarna återvända till Stockholms skärgård i år och fiska upp stora mängder lekströmming. Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson förklarar hur det är möjligt.

  • Publicerad 04:55, 6 maj 2020

Detta är del tre i Mitt i:s granskning av det nya industrifisket i Stockholms skärgård.

Del 1: Nya trålarnas riktade fiske hotar skärgårdens liv

Del 2: Supertrålaren fiskar 175 gånger mer än länets yrkesfiskare

Del 3: Stockholms fiskare vittnar om kraftigt minskade fångster


Mitt i har i en serie artiklar berättat om fiskmjölstrålarna som slår hårt mot skärgårdens strömming, vilket får följdverkningar för hela ekosystemet och för de lokala yrkesfiskarna.

Är den här sortens fiske tillåtet?

– Ja, tyvärr. Industritrålarna följer reglerna och kvoterna, säger Henrik C Andersson, fiskekonsulent på länsstyrelsen i Stockholm.

I dag är det tillåtet att tråla fyra sjömil utanför den svenska kusten, även i det nya marina naturreservatet vid Svenska högarna, som till hälften ligger utanför trålgränsen.

Länsstyrelsen i Stockholm vill nu i första hand skydda det området mot trålning och på sikt flytta trålgränsen till tolv sjömil utanför svenska kusten.

En av punkterna i januariavtalet, mellan regeringen, centerpartiet och liberalerna, handlar om fiske. Där står det att det ”hållbara fisket ska utvecklas med åtgärder för att minska bottentrålning i känsliga områden i Sverige och EU, samt att ett generellt stopp för bottentrålning införs i skyddade områden.”

I linje med det tillsattes nyligen en utredning om stopp för bottentrålning.

Hjälper inte Östersjön

Men det kommer inte rädda Stockholms skärgård.

– Östersjön hjälps inte av ett bottentrålingsförbud. Det är är ett västkustproblem. Här förekommer det knappt, säger Henrik C Andersson länsfiskekonsulent.

Strömmingsfisket sker med flyttrål.

Koncentrerat fiske

I oktober minskade EU fiskekvoterna med 10 procent för strömming i den del av Östersjön där Stockholm ingår. Men inte heller det räcker för att rädda strömmingen, enligt Henrik C Andersson. Dels är kvoterna fortfarande för höga och dels görs en för stor del av uttaget på liten yta och under kort tid.

– Eftersom det är så koncentrerat till mindre geografiska områden och kortare tidsrymd blir det också mycket skadligare för strömmingsbeståndet.

Har det börjat märkas?

– De småskaliga kustfiskarna märker det tydligt. Nu händer det att de inte får en enda fisk när de är ute, Henrik C Andersson.

De lokala fiskare som Mitt i pratat med vittnar om att deras strömmingsfångster minskat med 90 procent på några år.

Vad händer om det här får fortsätta?

– Det berör hela ekosystemet. Vi har redan ett katastrofalt läge med kraftiga nedgångar av bestånd av gädda, abborre och gös som alla lever på strömming. I Ålands hav har vi ett relativt välmående bestånd av torsk, men om det här fortsätter kommer även de bli smala och små av brist på föda, som i resten av Östersjön, säger Henrik C Andersson.