Du får grilla i din egen trädgård – men räddningstjänsten avråder från detta. Foto: Mostphotos

Därför får du grilla hemma trots förbudet

Det råder eldningsförbud i Stockholms län på grund av den extrema brandrisken. Men vad gäller egentligen – får du grilla på din egen tomt?

  • Publicerad 10:48, 24 jul 2018

Obs. Den 25 juli beslutade länsstyrelsen om totalförbud när det gäller eldning. Eldning med öppen låga är därmed inte tillåtet på någon plats utomhus i hela länet.

Eldningsförbudet innebär att alla former av öppen låga är förbjudna i skog och mark. Du får heller inte grilla på iordningställda grillplatser eller använda spritkök.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för extrem brandrisk i Stockholms län. Här kan du se en karta som visar brandriskprognosen

Räddningstjänsten avråder från all grillning

På din egen tomt får du fortfarande grilla, så länge inte kommunen, räddningstjänsten eller länsstyrelsen inför ett förbud som innefattar även detta, vilket har gjorts i till exempel Kalmar län.

Ännu finns dock inga planer på att utöka eldningsförbudet till privat tomt i Stockholms län, men räddningstjänsten avråder från all grillning på grund av den höga brandrisken.

”Finns inget behov för totalförbud”

Lars-Göran Uddholm är brandchef på Södertörns brandförsvar och har suttit när länsstyrelsen och de andra räddningstjänsterna beslutat kring eldningsförbudet.

– Vi har diskuterat frågan fram och tillbaka, men kommit fram till att vi inte ser behovet för ett utökat förbud just nu, säger han.

Anledningen är att riskerna är låga med att grilla – i en ordentlig grill – på den egna tomten. Enligt Lars-Göran Uddholm är en sådan eldning lättskött och dessutom har de inga utryckningar till bränder som startat på grund av grillning på privat tomt.

Men när läget är så allvarligt, varför inte använda mest möjliga restriktioner?

– Problemet ligger inte i att vi behöver mer restriktioner, utan efterlevnad av förbudet som det är, säger Lars-Göran Uddholm.

Samtidigt som bränder startar i skog och mark varje dag i länet får han och kollegorna på räddningstjänsten lägga timmar på att svara på frågor om det är okej att grilla på olika platser och med olika metoder.

– Är man det minsta tveksam, låt bli.

Inte heller Stockholms stad har i nuläget några planer på ett utökat förbud.

– Nej, vi går på det som länsstyrelsen har beslutat, och har ännu inte sagt att vi ska ha några egna förbud, Mattias Prodromou Dahlqvist, kommunikatör på Stockholms stad.

Ha vatten nära till hands

Men se till att ha en ordentlig grill om du tänker grilla på gården.

– För att få grilla i din trädgård ska du ha en grill som står på ben på marken eller ett brandfast underlag, helst båda delar, säger Björn Westerdahl, kommunikatör på Storstockholms brandförsvar.

Du bör också ha vatten nära till hands för att kunna hälla på glöden när du har grillat färdigt, och släcka om det skulle börja brinna. 

Som tomt räknas också kolonilott samt bostads- eller hyresrättsföreningens gård. Kolla dock med din hyresvärd eller styrelsen vad som gäller – de kan ha valt att förbjuda all grillning. Både Stockholmshem och Familjebostäder har till exempel infört förbud mot grillning på gårdarna till sina fastigheter.

Myndighetsmeddelande från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gick under måndagen ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten för att uppmana alla att ta ansvar gällande eldningsförbudet.

Här kan du läsa mer om vad som gäller under eldningsförbudet och här finns information på olika språk.