Risk. Pilen har bedömts vara ett riskträd och togs därför ned i veckan. Foto: Solna stad

Därför fälls träd vid Råstasjön

Det har nyligen fällts träd vid Råstasjön vilket fått flanörer kring sjön att reagera. Här är orsaken.

  • Publicerad 09:15, 30 apr 2022

Ett stort pilträd vid sjöns sydöstra del fälldes i veckan.

Orsaken är enligt tekniska förvaltningen att trädet är ett så kallat riskträd, som under flera år har fällt stora grenar över gångvägen där det står. En arborist har efter undersökning av trädet rekommenderat fällning.

På samma sida av sjön har flertalet till synes friska träd tagits ned. Enligt förvaltningen är detta i enlighet med skötselplanen för Råstasjöns naturreservat. Syftet med fällningarna är att friställa den gamla eken intill som länge tagit skada och varit undanträngd av yngre träd och sly, uppger förvaltningen för Mitt i.

I skötselplanen framgår att det finns cirka 15 gamla ekar med en diameter på 50 cm eller mer som har eller ska friställas. Åtgärden gäller även för större tallar.