Huset som omvandlades på Västmannagatan. Foto: Åsa Sommarström

Därför blir advokat som fifflade med lägenheter av med titel

Advokaten Carl Skarborg utesluts ur advokatsamfundet för att han ”åsidosatt sina plikter som advokat” och varit jävig. Detta efter att han omvandlat hyreslägenheter till bostadsrätter och sedan sålt vidare bostäderna för en förmånlig summa till släkt och vänner.

  • Publicerad 16:46, 23 jan 2020

För några år sedan tog Carl Skarborg tillsammans med en annan advokat över fastigheten på Västmannagatan och i stället för att förvalda bostäderna genomfördes flera renoveringar. Hyresgäster tvingade även bort, vissa köptes ut. Några månader efter att hyresgästerna lämnat huset omvandlades lägenheterna till bostadsrätter.

Nämnden: Har varit jävig

Lägenheterna såldes sedan vidare till närstående till förmånliga priser. Det skriver Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd i ett yttrande. Redan tidigare i veckan meddelade samfundet att han utesluts – men inte varför.

Advokat bakom kritiserad ombildning blir av med sin titel

Samfundet anser att hans agerande är ett brott mot advokatetiska jävsbestämmelser och att han med omedelbar verkan utesluts och blir av med sin advokattitel. Disciplinnämnden skriver även att Carl Skarborg ska betala tillbaka minst 130 000 kronor till sitt försvar som han fått via Advokatsamfundet.

Under alla förhållanden har Carl Skarborg allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat”, skriver nämnden.

Advokaten: ”Har aldrig sett något liknande”

Kan överklaga beslutet

Även länsstyrelsen, tingsrätten, hovrätten och Högsta domstol har gjort samma bedömning som Advokatsamfundet.

Advokaten Lars Berlin är också inblandad i ombildningaffären. De båda uteslöts ur stiftelsen 2017 och blev kort efter ett uteslutningsärende hos Advokatsamfundet. Carl Skarborg har fyra veckor på sig att överklaga beslutet.

Mitt i har sökt de båda advokaterna.