Därför är tomgångskörning farligt

Tomgångskörning släpper ut gaser som är farliga både för hjärta och lungor.

  • Publicerad 07:50, 8 maj 2018

I de flesta tätbebyggda områdena i landet gäller max en minuts tillåten tomgångskörning. Enda undantaget gäller för fordon som behöver hålla igång motorn för att driva någon slags anläggning, till exempel sopbilar.

Mathems lastbilar står på tomgång i timmar

 

Syftet var från början att förhindra långa tomgångskörningar på torg där många människor kunde andas in avgaser. Och än fyller förbudet sin funktion.

– Vi har svårt att hålla kväveoxidutsläppen under de satta gränsvärdena i Stockholm generellt, så utsläppsregler så som tomgångsförbudet är motiverat, säger Christer Johansson, miljövetare på Stockholms luft- och bulleranalys och professor i miljövetenskap på Stockholms universitet.

Förkortar medellivslängden sex månader

Utsläpp av kväveoxid leder till luftföroreningar och har dokumenterade effekter på människors hälsa. Främst påverkas hjärta och kärl samt luftvägar och enligt Tom Bellander – som forskar om luftföroreningar på Karolinska institutet – minskar medellivslängden på befolkningen i Stockholm med sex månader på grund av luftföroreningar.

– Det låter inte så mycket, men det är men än vad till exempel bilolyckor påverkar medellivslängden, säger han.

Mathem fick miljöpris innan avslöjande

När det kommer till luftförsämrande utsläpp har dieseldrivna fordon pekats ut som den stora boven, och i förslaget till de hett debatterade miljözonerna i Stockholms stad är reglerna hårdare för just körning av dieselbilar i innerstan.

Längre tomgång dubbelt dåligt

Exakt hur mycket tomgångskörningar bidrar till den generella luftföroreningen är svårt att säga och inte belagt av forskningen. Men Mohammad-Reza Yahya som är statistiker på miljöinstitutet IVL har tidigare forskat och gjort mätningar på vad som sker med närområdet till långa tomgångskörningar.

Han konstaterar att tomgångskörning i första hand påverkar luftkvalitén i bilens absoluta närhet och att det är extra farligt för barn att andas in avgaserna. Men han har även kunnat se att längre stunder av tomgångskörningar är dåligt på flera plan.

– Ju längre tomgången pågår desto sämre kvalité får avgaserna. Motorn behöver bränna bränsle med rent syre, men efter en stund blir luften i motorn mindre ren, säger han.