Så här såg det ut för ett år sedan på i norra Tessinparken - nu har upprustningen börjat. Foto: Pekka Pääkkö

Därför är parken vid Askrikegatan inhägnad

30 000 lökar sätts och ljusen bättras på när Tessinparkens norra del får ett ansiktslyft.

  • Publicerad 14:25, 15 nov 2017

För några år sedan fick Tessinparken ett ansiktslyft. Men det var i de södra delarna. Nu ska även norra delen av parken, vid Askrikegatan, blomstra.

– I Tessinparkens övre del håller vi på att anlägga stråk av ängsmark och lökplanteringar. Totalt kommer drygt 30 000 olika lökar, framförallt vårblommande, att planteras där, säger Therese Rosén, chef på parkmiljöavdelningen.

Staden kommer också att byta ut olika buskar och plantera en del flera träd. Men de fina växterna ska inte bara göra Gärdesborna glada.

– Allt sker, förutom för att göra parken trevligare, även för att förstärka den biologiska mångfalden i parken, och för att förbättra den som spridningskorridor mellan Norra och Södra Djurgården för fåglar och insekter, säger Therese Rosén.

Stadsdelsförvaltningen betalar 2,2 miljoner kronor och länsstyrelsen skjuter in 1,2 miljoner kronor för upprustningen.

Även gång- och cykelpassagen mellan Blanchegatan och Askrikegatan kommer att rustas upp under tiden.

– Projektet kommer att fortsätta under våren då buskar och träd kommer att planteras samtidigt som parkdelen fram till Erik Dahlbergsgatan fräschas upp. I samband med upprustningen kommer även belysningen i parkens övre del att bytas ut och förbättras, säger Therese Rosén.

När det gäller lekplatsen kommer den att finnas kvar och kommer i stor sett inte påverkas av de pågående arbetena i parken.