Därför är förskolegårdarna små i Hägersten-Liljeholmen

I snitt är förskolegårdarna i Hägersten-Liljeholmen 16 kvadratmeter per barn, långt under rekommendationen på 40 kvadratmeter. De allra minsta har bara tre kvadratmeter per barn. – Det är inte bra, säger Eva Fagerhem (S).

  • Publicerad 11:32, 5 jun 2020

Som Mitt i:s granskning visat är ytan för förskolebarn i Hägersten-Liljeholmen allt annat än tillfredsställande. Boverket rekommenderar minst 40 kvadratmeter per barn, men i stadsdelen är snittet bara 16 kvadratmeter per barn. Och för många barn är lekytan på förskolegården ännu trängre. På tre förskolor i Liljeholmen är ytan bara tre kvadratmeter per barn.

– Det är väldigt tydligt att det finns många små gårdar. Det är inte bra, säger Eva Fagerhem gruppledare för Socialdemokraterna i stadsdelen.

Minsta gårdarna bara tre kvadratmeter per barn

Oppositionen har begärt en redovisning från stadsdelen på hur stora stadsdelens förskolegårdar är, hur många barn som går på respektive förskola och hur mycket yta varje barn har att röra sig på. Störst yta per barn har barnen på Gläntan på Hägerstensåsen, 54 kvadratmeter per barn. Minst yta har barnen på Berget, Sjövik och Spåret i Liljeholmen, endast tre kvadratmeter per barn. Det är mindre än en tiondel av rekommendationerna.

– Vi tycker att det är alltför många små gårdar, vi vill att man ser över möjligheterna att utöka några av gårdarna, säger Eva Fagerhem.

Eva Fagerhem (S). Foto: Pressbild

Många av förskolorna i Hägersten-Liljeholmen ligger i tätbebyggda områden med närhet till parker som förskolorna kan utnyttja.

– Men det är svårt för förskolorna när man har ont om personal. Det krävs mer personal när man ska gå till andra parker. Det är inte optimalt.

Viktigt att barn får plats för fri lek

Tidigare har oppositionen varit kritisk mot gården på Rosteriets förskola i Liljeholmen. I december förra året låg ett förslag om att utöka gården, något som majoriteten i Hägersten-Liljeholmen sa nej till.

– Man måste se till barnens bästa och till barnkonventionen. Alla pratar om att barn måste röra på sig mer, men då måste det också finnas förutsättningar för det. Det är viktigt att barn får plats att upptäcka naturen och till fri lek. Med små utsläppsgårdar, hur ska barn få vara barn?

Att förskolor använder allmänna utrymmen som lekplatser och parker leder också till ett ökat slitage på dem, som också det kostar, påpekar Eva Fagerhem.

Olika förutsättningar för olika förskolor

Men Abit Dundar (L), ordförande i stadsdelsnämnden tycker inte att frågan är så enkel.

– Det är väldigt olika hur stora förskolegårdarna är, beroende på var de ligger och vilka förutsättningar de har. Det är självklart viktigt med gårdar, men vi gör olika överväganden beroende på var de ligger, om det finns närliggande parker och var folk vill ha förskoleplats. Vi kan inte hänvisa föräldrar i Liljeholmen till förskolor i Bredäng.

Abit Dundar (L). Foto: Anna Z Ek

Policy för fysisk aktivitet på förskolan

För att få förskolebarn att röra på sig mer ska alla kommunala förskolor ha en skriftlig policy för fysisk aktivitet.

Blir det inte svårare för förskolor att klara policyn med små gårdar?

– Det behöver inte vara svårare. Man får skapa förutsättningar för personalen. Men det ser väldigt olika ut för olika gårdar. Liljeholmen är ett område som är väldigt nära stan, men med andra förutsättningar med närhet till vatten och grönska. Alla tycker att det är viktigt med gårdar, men när många flyttar in, då behövs många förskoleplatser.

Viktigt att jobba både med miljön ute och inne

Nackdelar med att utnyttja allmänna parker, som att det kan vara svårt för personal med stora barngrupper att gå dit och utökat slitage, hur ser du på det?

– Där det inte finns mark, i Årstadal har vi till exempel 16–17 förskolor, behöver förskolorna utnyttja parkerna. Slitage ingår i parkplanen. Barnen måste ha förutsättningar för att komma ut i naturen. Men förskolorna handlar inte enbart om gårdar, det är kvalitet på det pedagogiska och innehållet. Gården är en viktig del, men det är viktigt att vi jobbar både med den inre och yttre miljön.