Hallbristen i Stockholm är stor. Och den blir större. Foto: Sacharias Källdén

Därför är det viktigt att Stockholm bygger fler idrottshallar

Det är en stor brist på idrottsanläggningar i Stockholm. Antalet hallar är alldeles för få i förhållande till befolkningen.

  • Publicerad 06:07, 25 jan 2022

Bijan Zarrasvand, verksamhetsansvarig Stockholms Barnidrottsförening:

– Det är såklart viktigt att det finns idrottsytor för barnen då barn, precis som vuxna, mår bra av att röra på sig. Förutom att bygga nytt kan man ju arbeta med att utnyttja nuvarande lokaler bättre. Det är ju lågt hängande frukt jämfört med att bygga en ny hall. Många skolor lånar inte ut sin idrottshall och fler och fler av de som faktiskt lånar ut hallen lånar inte ut material i form av till exempel madrasser vilket gör att till exempel gymnastik inte går att bedriva där. /

Niklas Magnusson, vice ordförande i Stockholm All Stripes Sports Club:

– Många av sektionerna i Stockholm All Stripes har redan idag svårt att hitta tillräckligt med träningstider och träningsanläggningar så att det byggs ikapp är väldigt viktigt. Som en av Sveriges största HBTQIA+ idrottsföreningar anser vi att tillgång till idrott är oerhört viktigt av en rad skäl - både vad gäller fysisk och psykisk hälsa, glädje och välbefinnande, samt inkludering och kamratskap.

Victoria Blom Foto: Thomas Carlgren

Victoria Blom, lektor, Gymnastik- och Idrottshögskolan:

– Att grundlägga goda vanor för fysisk aktivitet i ung ålder ger positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa genom livet. Vi vet att tillgången till möjligheter att utöva fysisk aktivitet, såsom idrottsplatser i närmiljön, är viktigt för att få till och bibehålla dessa goda vanor.