Vilken betydelse har naturen haft under pandemin? Och vad tycker egentligen Väsbyborna om sina grönområden?

Det svarade 450 Väsbybor på i en enkät som nyligen avslutades.

– Väsbyborna är otroligt engagerade och älskar sin natur, det är därför många bor här, säger kommunens naturförvaltare Henrik de Joussineau.

I undersökningen hamnar "naturkänslan" i topp när det gäller vilka upplevelser som är viktigast, att kunna träda in i en annan värld med dofter, fågelkvitter, lugn och ro. Det vanligaste syftet med naturbesöket är motion, avkoppling och hundpromenader.

Det stör sig folk på

Många besökare förväntar sig markerade stigar för vandring, tystnad och en känsla av avskildhet. Besökare stör sig främst på nedskräpning, trafikbuller eller bristande underhåll av friluftsanordningar.

– Apoteksskogen är som en grön barriär mellan Väsby som stad och motorvägen och har en relativt hög bullernivå. Men kommer man längre västerut, närmare Holmvägen, är bullernivån betydligt lägre i Apoteksskogen. Även om det här är ett relativt litet grönområde är det en viktig grön lunga, säger Henrik de Joussineau.

I Smedbyskogen och Sandaskogen finns discgolfbanor, vilket vissa menar förstör skogen.

– Jag förstår kritiken mot det ökade slitaget mellan korgarna. Samtidigt lockar discgolfen som aktivitet ut många fler till skogen. Alla vill kanske inte plocka svamp och bär, promenera eller jogga, säger Henrik de Joussineau.

Han pekar på att det är viktigt att lägga banorna på rätt plats så att lavar, mossor och fornlämningar skyddas. Och fördelen är att slitaget kanaliseras till en del av skogen.

– Då lämnas andra delar mer orörda.

En annan sak som en del besökare retar sig på är kvarlämnade döda träd i skogen.

– Vi behöver lämna död ved åt fåglar, vedsvampar och insekter. Många arter är hotade. Men det är jätteviktigt att vi försöker göra detta prydligt med högar och travar och sätter upp skyltar om att död ved ger levande skogar där det går.

Väsbybornas favoritområde

Nu ska kommunen gå igenom åsikterna för att ta med dem i sitt flerårsplanarbete.

– Vi kommer att satsa på ökad information och flera naturvårdsinsatser, som skyltar om Väsbys historia och en slinga i Apoteksskogen.

Vilket område gillar Väsbyborna mest?

– Varje skog som ligger i närheten av där man bor, skulle jag säga.