Dansprojektet som svärmar för bina

Vid bryggan nedanför kvarnen rör sig en grupp människor i gåtfulla mönster. Vad är det som händer?

  • Publicerad 11:10, 25 apr 2021

De har fått skriva om det man oroar sig för på en lapp och lägga i en spargris.

Åtta personer står vända mot Vallentunasjön. Som på en given signal vrider sig alla ett kvarts varv. Den som står längst fram lyfter på ett ben och de andra gör likadant. Sedan rör de sig som krabbor i sidled, böjer och sträcker på knäna. Hela gruppen guppar upp och ner.

Så vrider de sig igen ett kvarts varv, står med ryggen mot sjön och följer en ny ledares rörelser.

De svärmar.

Sedan i våras har Vallentuna ett samarbete med danskollektivet Arkeolog 8. Under året ska de genomföra tre projekt i Vallentuna.

Ett av dem pågår nere vid sjön.

– Vi har en studiecirkel där vi pratar om bin och andra pollinatörer, säger Clara Bankefors som är en av koreograferna i Arkeolog 8.

– I studiecirkeln läser vi och pratar om bin, sedan provar vi rörelser och dansövningar.

Så innan gruppen utförde sina bi-inspirerade rörelser satt de runt elden. Clara Bankefors och koreograferna Camilla Reppen och Josefine Alfredsson läste högt ur böcker om bin. Samtalet kretsade också runt SVT-dokumentären Honungslandet.

Härmar rörelsemönster

Men någon vanlig studiecirkel är det inte riktigt. Utforskandet av bina sker också genom dans och rörelse, som när gruppen efter att ha kollat på videoklipp försökte likna insekternas sätt att förflytta sig under svärmningen.

I december ska projektet utmynna i en föreställning som ska heta To Bee och vara en hyllning till bin.

Planen var att mellan 15 och 20 Vallentunabor skulle vara med i projektet.

Pandemin satte stopp för det och gruppen krympte till fem Vallentunabor. Sedan två personer fallit bort är de nu endast tre.

Katastrofprojektet är ett annat tema.

– Vi började fundera på ordet katastrof 2018 när det blev vanligt i media, säger Josefine Alfredsson. Vi började prata om den oro och polarisering det väcker.

Katastrofleden öppnar

Just nu håller danskollektivet på att sätta upp en vandringsled runt Vallentuna med det olycksbådande namnet Katastrofleden. Men den är tänkt som ett sätt att hantera vår oro.

– Folk har vandrat i alla tider för att ta sig från en plats till en annan. Men att gå och tänka är också ett sätt att hinna med sig själv.

En kort version av Katastrofleden finns redan vid Karlslundsskolan, där Arkeolog 8 samarbetat med eleverna i Skapande skola.

– De har fått skriva om det man oroar sig för på en lapp och lägga i en spargris, berättar Clara Bankefors.

– Då får alla orostankarna vara tillsammans och slipper vara ensamma. Sedan får de skriva ner saker som gör dem trygga, på tyglappar. De kommer vi sy ihop till ett stort lapptäcke som ställs ut längs med den officiella Katastrofleden.

Kommunkoreografer

Danskollektivet Arkeolog 8 är kommunkoreografer i Vallentuna under 2021. De kommer att genomföra tre projekt.

To Bee. Danskonstnärligt projekt om bin som mynnar ut i en föreställning i höst.

Katastrofprojektet. Utställning och vandringsled genom Vallentuna om vår oro för kris och katastrofer.

Stilla färd. En kontemplativ performance i naturen som ska genomföras i september.

Visa merVisa mindre