Kvinnor söker oftare vård än män, enligt överläkare Kyriaki Kosidou. Foto: Mostphotos

Danderydsborna mår bäst i hela Stockholm

Nästan var tionde Stockholmare väntas någon gång under året få vård för ångest eller depression. I Danderyd däremot är den siffran lägre – här mår man bäst i länet.

  • Publicerad 09:53, 9 jan 2019

Allt fler får vård för ångest eller depressioner. Andelen Danderydsbor över 18 år som drabbats är uppe i 7,4 procent, enligt ny statistik från Folkhälsokollen vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Kvinnor mår sämre än män –  dubbelt så många kvinnor anses vara drabbade. Var tionde kvinna (9,8 procent) och endast var tjugonde man (4,9 procent) mår dåligt enligt siffrorna.

Vården kan bestå av allt från besök hos husläkaren till psykologsamtal och inläggning på psykiatrisk vårdavdelning.

Det som ingår i statistiken är antalet individer som fått diagnoserna ångest eller depression.

Hälften så många män får vård

Ser man till länet har läget blivit sämre. Mellan 2015 och 2017 har kvinnor som diagnostiserats gått från 10,9 procent till 11,9 procent.

Andelen män som får vård är hälften så stor.

– Det har alltid varit så att män söker mindre vård än kvinnor, och särskilt när det gäller psykisk ohälsa. Samtidigt är självmord vanligare bland män, säger Kyriaki Kosidou, överläkare och biträdande enhetschef vid CES.

Vårdsystemet är inte anpassat till män

Kyriaki Kosidou

Hon menar att det bland män kan anses omanligt, och vara stigmatiserande, att söka hjälp.

– Men deras behov är lika stora som kvinnornas. Sedan är inte vårdsystemet anpassat till män, det kanske inte är samtalsterapi de efterfrågar.

Skillnader

Hur många som drabbas skiljer sig också mellan olika kommuner.

Störst andel fick diagnosen ångest eller depression i Vallentuna  (11,1 procent) och minst i Danderyd (7,4 procent).

Äldre syns inte i statistiken

En grupp som är ”underdiagnostiserad” är äldre, som ofta får läkemedel utan registrerad diagnos, säger hon.

En kommun med en stor andel äldre, eller många invandrare, kan därför ha få diagnoser, medan det i områden med hög andel infödda svenskar kan vara många som fått vård för ångest och depression.

Vi lever i en miljö med höga krav

Kyriaki Kosidou

Och Stockholm är inte unikt, allt fler söker vård för psykisk ohälsa såväl i Sverige som internationellt.

– Det finns mer tillgång till vård numera, och tröskeln att söka vård blir allt lägre. Och vi lever i dag i en miljö med höga krav, något som kan vara svårt att klara av, säger Kyriaki Kosidou.

Fakta

Så många drabbas där du bor (procent)

Källa: Folkhälsokollen