Smittspridning. Danderyd är en av Stockholms kommuner som har haft en relativt låg smittspridning. Foto: Mostphotos/Danderyds kommun

Danderyds skyddslager håller en månad

Danderyds kommun har ett beredskapslager med skyddsutrustning som räcker en månad om det kommer en ny coronavåg.

  • Publicerad 11:30, 20 aug 2020

Förra veckan rapporterade radions Dagens Eko om en kartläggning av kommunernas beredskapslager. Rapporten visade att kommunerna har lager med skyddsutrustning som räcker allt från 10 månader till 2 veckor.

Om krisen kommer har Danderyds kommun lager som räcker en månad.

Britt-Marie Ekström, socialkontorets direktör, påpekar dock att verksamheter inom vård- och omsorgen även har egna lager.

– Uppkommer det smitta så är det här kommunala beredskapslagret en extra trygghet, säger hon.

"Vi tog ett tidigt beslut"

Inom vård- och omsorgen i Danderyd omfattas sju särskilda boenden, åtta LSS-boenden och sju hemtjänstbolag av beredskapslagret.

I lagret finns allt från andningsskydd, till förkläden, desinficeringsmedel till handsprit.

Britt-Marie Ekström påpekar att de tog fram lagret redan under våren.

– Vi tog även ett tidigt beslut om att införa munskydd på alla omsorgsverksamheter, för att undvika symtomatisk spridning. Det har vi arbetat med för alla utförare.

Få döda i Danderyd

Fram till den 17 augusti har Danderyds kommun enbart haft 14 rapporterade dödsfall i covid-19, och 20 smittade personer på särskilda boenden, enligt socialstyrelsen.

Britt-Marie Ekström menar att man arbetar för att fortsätta hålla nere siffrorna.

– Vi hade en krisledningsnämnd som agerade tidigt när det här kom, säger hon och tillägger:

– Vi har god beredskap. Vi har utförare som är väl förberedda och vi har ett bra samarbete.