Danderyds nya metod ska upptäcka cancer

Med ett enkelt blodprov hoppas läkarna kunna se om vissa patienter löper stor risk att drabbas av cancer. Den nya metoden har tagits fram av forskare på Danderyds sjukhus.

  • Publicerad 11:46, 15 jun 2018

Vid en bakteriell infektion träder immunceller in och utsöndrar delar av sitt innehåll, så kallade NETs.

Nu har det visat sig att cancer kan lura immuncellerna att utsöndra NETs. NETs bidrar sedan till att tumörer växer och sprids.

–  Vi har utvecklat metoder att mäta NETs i blodet, och hittat höga nivåer hos patienter med olika cancerformer, och hos patienter med cancer-associerad blodproppsbildning, säger läkaren och forskaren Charlotte Thålin vid Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande.

– Eftersom förekomsten av NETs i blodet verkar vara en indikator på en underliggande cancersjukdom tror vi att dessa blodmarkörer kan hjälpa oss att identifiera patienter som löper hög risk för en dold cancer.

Patienter deltar i studier

På sjukhuset pågår nu två studier där patienter med ökad risk för dold cancer, eller som utreds för misstänkt cancer, erbjuds att delta.

Även Södersjukhuset deltar i studien.

Patienter med blodpropp i lungan eller benet ingår i högriskgruppen.

Tidig diagnos viktig

Om de har NETs i blodet finns det risk för att de har någon av de mest vanliga cancersjukdomarna, som bröstcancer, prostatacancer, cancer i mage eller tarm och äggstockscancer.

En tidig diagnos är viktig för att överleva cancer, och forskarnas ambition är nu att metoden ska kunna användas för en tidig diagnos och behandling.