Ungdomar i Danderyd har ovanligt destruktiva vanor. Foto: Ulrika Lind

Danderyds nior dricker mest i länet

I dag kommer Stockholmsenkäten som visar hur länets ungdomar mår. Danderyd fortsätter vara bland de kommuner där ungdomar röker, dricker och knarkar mest. – 2018 ett hack i fel riktning, säger Jonas Jonsson, som är fritidsgårdschef i kommunen.

  • Publicerad 06:20, 13 sep 2018

Idag presenteras Stockholmsenkäten där 20 000 ungdomar runt om i Stockholms län har fått frågor om brottslighet, alkoholvanor, fritid och mycket mer. Danderyd utmärker sig precis som föregående år genom att både killar och tjejer storkonsumerar alkohol, medan många andra kommuner visar på en trend att ungdomar väljer att inte dricka alls.

– Vad jag reagerar starkast på är att vi generellt har höga siffror vad gäller alkohol och narkotika. Vi ligger över snittet och det är vi i kommunen inte nöjda med, säger Jonas Jonsson som är fritidsgårdschef i Danderyd.

Danderyds niondeklassare är värst

Det är en siffra i Stockholmsenkäten 2018 som sticker ut i år. Ungdomar som går i årskurs 9 och är folkbokförda i Danderyd dricker mer än någon annanstans i länet. 28 procent av tjejerna och 27 procent av killarna storkonsumerar alkohol en gång i månaden eller oftare. Mängderna alkohol som Danderyds nior dricker är också störst i länet.

–  Att årskurs 9 sticker ut så, så var det inte i 2016 års enkät. Det är är en oroande siffra även om vi alltid legat högt vad gäller storkonsumtion, säger Jonas Jonsson.

Vad gäller eleverna i årskurs 2 på gymnasiet som också svarat på enkäten, så dricker de också ofta. Bara på Lidingö dricks det mer.

Nu tar Danderyd tag i elevernas missbruk

 Narkotika ökar

Att röka och snus är också vanligare i Danderyd än de flesta andra kommuner.

– 2018 ett hack i fel riktning vad gäller alkohol och tobak i Danderyd, men vi ligger på en positiv kurva om vi tittar på utvecklingen sedan 2004 då Danderyd började delta i Stockholmsenkäten, säger Jonas Jonsson

Den generella trenden bland ungdomar i Stockholms län är att alkohol- och tobakskonsumtion minskar. Narkotikaanvändandet följer däremot en motsatt trend, och ökar sakta.

– Det verkar vara lättare att få tag i. I Stockholmsenkäten finns små tecken på det men i samtal med fältare och personal på Maria Pol har jag fått bilden av att unga har en mer tillåtande attityd mot narkotika, säger Kaisa Smidare, utvecklingsledare för folkhälsa på länsstyrelsen.

En anledning till oro i Danderyd är ungdomar verkar ha lättare att få tag på droger än i andra kommuner. Av dom som inte använt droger har ändå 56 procent av killarna och 55 procent av tjejerna i årskurs 2 på gymnasiet haft möjlighet att prova. Det kan jämföras med 37 respektive 26 procent i Botkyrka.

– Ungdomar som inte använder narkotika hamnar i situationer där de erbjuds droger mer än i andra kommuner. Det är en siffra som är väldigt viktig att hålla under uppsikt. Om den stiger – och då den är redan hög – då vet vi att i dom miljöer som unga rör sig är farliga, säger Jonas Jonsson.

Unga ska berätta om knarket i Danderyd

Det förebyggande arbetet i Danderyd har länge samlats under satsningen Ungt Fokus. Tidigare i september gav kommunstyrelsen dock förvaltningarna i uppdrag att ta fram en ny organisation för kommunens arbete med ungdomsfrågor kopplade till livsstil.

– Vi har mycket att jobba med. Man kan påverka mer än vad man tror, för unga vill ha vuxna omkring sig som lägger sig i, det säger dom i undersökningar och rent allmänt. Sen kanske de inte menar sina egna föräldrar. Men att ha vuxna som bryr sig, det inger trygghet, säger Jonas Jonsson.