Danderyds miljöarbete bland det bästa i Stockholm

Danderyds arbete för miljön är bland de bästa i länet. Detta enligt en ny ranking.

  • Publicerad 11:00, 2 jun 2020

Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som sedan 2009 rankat Sveriges kommuners miljöarbete.

I år hamnade Danderyd på en 19:e plats i Sverige och trea bland Stockholm läns kommuner. Tre placeringar sämre i Sverige och en placering bättre i Stockholm jämfört med föregående år.

Sollentuna och Stockholm kom före Danderyd över länets kommuner. I Sverige blev Helsingborg som hamnade högst upp.

På kommunen är man nöjd med sin placering och tror att framgången beror på flera saker.

– Ett strukturerat långsiktigt arbete inom områden som klimat, cykling, utfasning av oljepannor och fossildrivna fordon, säger Jonas Qvarfort som är miljösamordnare i Danderyd.

Bygger på kommunens svar

Rankingen baseras på kommunernas egna svar på ett antal frågor. Den ska därför inte ses som användas för att bedöma hur miljöarbetet utvecklas över tid utan som fingervisning om det finns ett fungerande miljöarbete.

I Danderyd rullar flest elbilar per invånare i Sverige. Runt om i kommunen står 86 publika laddstolpar. Och organisationen har sedan länge arbetat för att bli en fossilbränsleoberoende kommunorganisation.

– Vi har jobbat aktivt med utfasning av oljepannor och fossildrivna fordon. Det gör att energianvändningen i kommunens egna verksamhet nu är 96,5 % fossilbränsleoberoende. Det är väldigt glädjande, säger Ruth Meyer som är energi- och klimatstrateg i Danderyd.

Fler och fler cyklar i Danderyd i dag. Kommunens arbete med att förbättra cykelvägar har gett resultat. Vid Stocksund mäts antal passager och under förra året passerade precis över 653 000 cyklister cykelmätarna.

Arbetar för bättre vattenmiljö

Det finns fortfarande en hel del arbete att göra. Bland annat vill kommunen få fram ett miljöanpassat byggande och integrera globala hållbarhetsmål i kommunens alla verksamheter.

Dessutom ska ett arbete göras för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och kustvatten.