Danderyds militärer krigar mot skogsbränderna

På flera sätt påminner släckningsarbetet i Älvdalen om krig. Men det mest uppenbara är kanske att det är ett militärt skjutfält som brinner – när som helst kan granater och bomber explodera.

  • Publicerad 12:10, 28 jul 2018

Vid sidan av brandmännen kämpar försvarsmakten i de stora skogsbränderna som rasar i Sverige. I Älvdalen kommer hälften av de 40 inkallade militärerna från Täby och Danderyds hemvärnskompani.

– När det är så här stora händelser får alla i hemvärnet en förfrågan om man vill delta i arbetet. Till skillnad från när det är krig är det frivilligt att rycka in. Men det brukar vara många som vill ställa upp i vårt kompani, säger Hans Rosenberg som är befäl för 231 insatskompaniet, Danderyd och Täbys hemvärn.

Senast de fick rycka in var vid branden i Västmanland 2014. Nu i sommar blir det två insatser i älvdalen. De kom hem förra fredagen och på måndag bär det av igen.

Hans Rosenberg är befäl i Täby Hemvärn.

– På plats är det soldater ute i skogen som hjälper brandmän med att dra slangar och släcka bränder men också att med att hålla vattenpumparna igång.

En skogsbrand är alltid en farlig miljö men just i detta fall är en extra risk att området är ett militärt skjutfält – det finns odetonerade bomber och granater som kan utlösas av branden.

– Det är en utmaning som innebär att man inte kan arbeta lika nära branden. Det kan ta flera timmar att köra från en sida av branden till en annan för att vi behöver hålla ett visst avstånd.

Under arbetet förra veckan detonerades en handgranat men ingen kom till skada.

Själv arbetar Hans i ledningsstaben, förra veckan som högste ansvarig för de militära insatserna och kommande veckan i rollen som andreman.

Hemvärnet från Täby och Danderyd kämpar mot elden i Älvdalen.

– Det är en annan utmaning än för dem som är ute bland lågorna. De utsätts för en direkt fara. Men det är ett tungt ansvar att leda folk i en sån farlig miljö. Allt gick bra förra veckan, det var ingen som blev skadad eller utsatt för en direkt farlig situation.

Hans menar att likheterna i arbetet vid branden är stora med hur de skulle arbeta i en krigssituation.

– Man har en fiende som man bekämpar, i det här fallet är det elden och man är i en livsfarlig situation. Vår organisation fungerar bra i det här sammanhanget och vi har lärt oss mycket om räddningstjänsten i och med tidigare samarbeten. Vårt kompani har lärt oss mycket av Västmanland, nu förstår vi hur de arbetar på ett annat sätt.

En stor skillnad är lokalbefolkningens närvaro och hjälp.

– Jag har aldrig varit med i krig men jag tänker mig att civila flyr undan striden. Här har lokalborna stannat kvar för att hjälpa och stötta. De ordnar sovplatser och brer mackor. De har varit ett jättestort stöd i vårt arbete.