Möte. Danderyds kommun inför en visselblåsarfunktion. (Bilden är tagen vid ett annat tillfälle). Foto: Kevin Wedin

Danderyds kommun får visselblåsarfunktion

Danderyds kommun har fattat beslut om att införa en extern visselblåsarfunktion.

  • Publicerad 09:28, 11 jun 2020

I veckan meddelade Danderyds kommun att man har tagit ett beslut om att uppdatera sin policy mot mutor och korruption och ett tillägg om att införa en extern visselblåsarfunktion.

Tillägget innebär att medarbetare på kommunen ska kunna vända sig till en granskare utanför kommunen om de misstänker korruption.

Listar exempel

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), kommenterar beslutet i ett pressmeddelande:

– Misstankar om oegentligheter i en organisation som hanterar skattebetalarnas pengar är extra allvarligt. Danderyds kommun trovärdighet som offentlig aktör bygger på att vår verksamhet är transparent samt att kommunen och dess företrädare alltid agerar på ett etiskt korrekt sätt.

Danderyds kommun listar exempel på sådant som medarbetare kan anmäla: ”Mutbrott, jäv, tjänstefel, brott mot tystnadsplikt, brottslighet riktad mot kommunen såsom förskingring, stöld eller troslöshet”

Ska vara enkelt

Beslutet togs tidigare i mars, men kommunicerades i veckan på Danderyds kommuns hemsida. Hanna Bocander menar att det ska vara enkelt att anmäla misstankar.

– Det är en hygienfaktor att det ska vara enkelt att anmäla misstankar och vid behov få en extern och oberoende granskning vid misstänkta missförhållanden, säger hon.

Rättelse: Kommunfullmäktige beslutade om visselblåsarfunktionen den 30 mars.