Utreds. Diskrimineringsombudsmannen utreder antisemitiska trakasserier på skola i Danderyd. Foto: Mikael Andersson

Danderyd utreds av DO efter trakasserier på skola

Enligt en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen har en elev på en skola i Danderyd utsatts för antisemitistiska trakasserier. "Även om situation idag är mycket bättre fortsätter vi jobba med det här" säger skolans rektor.

  • Publicerad 13:00, 18 jun 2022

Det har varit viktigt att vi får alla elever på en bred front ska förstå att trakasserier inte är okej.

En elev vid en skola i Danderyd har upprepade gånger utsatts för antisemitiska trakasserier, något som har föranlett en utredning hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Nu får Danderyds kommun, huvudman för skolan, lämna ett yttrande till DO om vad som har hänt.

Skolans rektor berättar att man efter händelserna vidtagit en rad med åtgärder på skolan.

– Vi jobbade intensivt med det här. Vi har jobbat med värdegrundsarbete och föreläsningar för att få eleverna att förstå vikten av det som har hänt. Även om situation idag är mycket bättre fortsätter vi jobba med det här, säger rektorn.

– Det har varit viktigt att vi får alla elever på en bred front ska förstå att trakasserier inte är okej.

Riktade kritik mot skolan

Det var efter händelserna som en förälder anmälde skolan.

Enligt anmälan ska det bland annat ha gjorts Hitlerhälsningar och elever ska ha uttryckt sig grovt antisemitiskt, något man menar skolan inte tog tag i ordentligt.

Förutom kritik mot skolledningen har föräldern även uttryckt oro för en "eskalering av den attityd som genomsyrar elever i årskursen" står det i anmälan.

Efter kränkningarna ska skolan ha kallat till möten med inblandade, anordnat utbildningsinsatser på skolan om värdegrunder. Utöver det har skolan även bjudit in föreningen Zikaron som föreläst om överlevnadshistorier från Förintelsen, framkommer i kommunens svar till DO.

Lära elever var gränsen går

Att hjälpa eleverna förstå innebörden i kränkningarna har varit viktigt, menar rektorn.

– Skolor arbetar hårt med värdegrundsarbetet redan från förskoleklass. Vi har också tagit in föreläsare som berättar för eleverna var gränsen går, vad som faktiskt är straffbart, och det är något de måste lära sig.

Har ni på skolan lärt er något?

– Det är klart. Alltid när något fruktansvärt som något sånt här händer måste vi jobba med att bli bättre. Se, upptäcka och förebygga och inte bara reagera när det händer, säger rektorn.

Utbildningsnämndens ordförande, Monica Renstig (L), är positiv till utredningen men understryker att man har gjort mycket från skolan. Senast den 22 juni ska Danderyd kommuns svar lämnas in, som senare bedömer om åtgärderna varit tillräckliga.

– Jag välkomnar anmälan och att man utreder det här från DO, säger Monica Renstig.