Danderyds kommun tvingas till nedskärningar. Foto: Mostphotos

Danderyd går back – kärvare tider väntas

Försenade byggen gör att stora intäkter saknas andra halvåret 2018. Den avgående ordförande för kommunstyrelsen, Olle Reichenberg (M), säger att besparingar är att vänta i Danderyd.

  • Publicerad 14:56, 23 okt 2018

Enligt kommunens prognos kommer 2018 sluta med minusresultat. Kommunstyrelsens ordförande fram till nyår, Olle Reichenberg (M), konstaterar att kommunen kommer behöva spara, men han vill inte säga på vad.

– Det är det för tidigt att säga. Vi är inne i budgetprocess där vi har ett antal utmaningar. Däremot kan jag bekräfta att det är ett läge framöver då vi behöver hålla igen, säger han.

Intäkter från byggprojekten uteblir

Att budgeten inte går ihop kan delvis förklaras med en skattepolitik som drabbar alla kommuner i Sverige. Samtidigt har Danderyds kommun specifika problem, bland annat med uteblivna intäkter från byggen.

– Sammanfattningsvis finns fyra anledningar till att vi kärvar ekonomiskt. Det är att skatteintäkterna viker och skatteutjämningen ökar. Vi ser också högre kostnader för nämnderna bland annat på grund av icke tillräcklig kompensation från staten, samt minskade exploateringsintäkter, säger Olle Reichenberg (M).

Byggprojekten drar ut på tiden

I kommunens första delårsrapport för 2018 spåddes ett nollresultat för 2018. Men delårsrapporten som kom efter sommaren larmar om att 65 miljoner kronor som kommunen hade beräknat skulle rulla in från ett antal exploateringsprojekt, kan utebli.

Den största intäkten, som skulle rulla in från renoveringen av Mörby centrum, saknas fortfarande. Det här kommer drabba de offentliga verksamheterna i Danderyd. Utbildningsnämnden klubbade sitt budgetförslag för 2019 förra veckan.

Ingen kompetensutveckling för gymnasieskolor

– Det fanns från början ett förslag om att besparingar skulle ske genom att pengen till våra kärnverksamheter, förskolor och skolor, enbart skulle höjas med 1 %.  Jag gick till botten med att försöka spara in på annat än pengen, säger Monica Renstig (L), Utbildningsnämndens ordförande, i ett mejl till Mitt i.

Utbildningsnämnden har bland annat beslutat att slopa ersättning för studier utomlands från juli 2019 och att inte längre betala ut extramedel med 1 miljon kr per år för kompetensutveckling till lärare, skolledare och rektorer i kommunens gymnasieskolor.

Besparingar i tre år

På torsdag presenterar kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenbergs sitt förslag till budget. Den innehåller en åtgärdsplan för hur det negativa resultatet för 2018 ska regleras under de kommande tre åren, i enlighet med kommunallagen.

Därefter ska partierna säga sitt och kommunfullmäktige fatta sitt beslut.

Först efter 29 november vet kommunen vilken budget som gäller.