Dalvägen kan få bostäder. Foto: Åsa Sommarström

Dalvägen kan bebyggas med 370-780 bostäder

Fabege vill riva kontorshus längs med Dalvägen för att kunna bygga bostäder. Byggnadsnämnden har nu fått i uppdrag att påbörja planarbetet.

  • Publicerad 07:12, 21 jun 2016

Kommunstyrelsen har godkänt en principöverenskommelse med fastighetsbolaget Fabege som äger kvarteren Farao och Uarda längs med Dalvägen. Här vill Fabege riva ett antal kontorshus för att istället bygga bostäder.

Beroende på hur mycket man kan riva och bygga nytt kan det bli mellan 370–780 nya bostäder.

I överenskommelsen framgår även att Fabege kommer att medfinansiera bygget av gula linjen till Arenastaden.

Byggnadsnämnden har nu fått i uppdrag att påbörja planarbetet.