Krävs bättring. Kummelnäs förskola har i vissa rum endast 50 procent av den ventilation som krävs, enligt kommunens miljöenhet. Foto: Johan Kristensen

Dålig ventilation i Nackaförskolor känt sedan 2018

Fyra förskolor i Nacka har så dålig luft att de kan tvingas stänga. Trots att problemet har varit känt i flera år ger Nacka kommun sig själv ytterligare två år att rätta till problemet.

  • Publicerad 17:48, 23 dec 2021

Synd att barnen får ta stryk, det kanske är viktigare att hålla ner skatterna.

Teodora Westerholm, 17 månader, kikar fram under en pälsklädd luva. Hon har börjat på Kummelnäs förskola under hösten. Varken hon eller hennes pappa Peter Westerholm, 41 har hört om förskolans bristfälliga ventilationen som kommunen har känt till i flera år utan att åtgärda.

– Inte bra! Lite ansvarskänsla får man ändå ha när man jobbar inom kommunen, säger Peter Westerholm.

Två av tre avdelningar har fler barn än vad ventilationen klarar, uppgav förskolan i februari 2020. I vissa rum är den bara 50 procent av vad den borde vara. Förskolan uppger att det är ”omöjligt att bedriva verksamhet med 2–3 barn i varje rum, vilket ventilationen var dimensionerad för”. Ett kanalsystem krävs för bättre luft, enligt förvaltaren.

– Det är ju barnens hälsa det handlar om och de som jobbar här också. Ska man orka med långa dagar med skrikiga ungar så behöver man ha bra luft, säger Peter Westerholm.

Kan behöva stänga

Redan 2017 och 2018 gjorde miljöenheten tillsyn av Kummelnäs förskolas ventilation. Den 19 december 2018 krävde miljöenheten att kommunstyrelsen skulle utreda vilka åtgärder som behövdes.

– Det är viktigt att barnen har en en god inomhusmiljö. Det handlar både om att få in frisk luft och att föra bort luft man andas ut och från möbler som kan vara impregnerade, kläder, leksaker och annat som avger damm, säger Per Enarsson, miljöchef i Nacka kommun.

Besviken. ”Anmärkningsvärt att man bara stoppar huvudet i sanden när det gäller barnen”, säger Sabina Kuhlberg, 47, mamma till Isac Kuhlberg, 5, som har haft dålig ventilation sedan han började på Kummelnäs förskola. Foto: Johan Kristensen

Ytterligare tre förskolor i Nacka har liknande problem med ventilationen: de kommunala Skuru förskola och Eklunda förskola i Björknäs som båda hyr lokaler av Rikshem samt den privata Backebo förskola i Kummelnäs som hyr lokaler av kommunen.

I samtliga fall har kommunen känt till problemen sedan 2018 respektive 2019. Och nu ger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen två år att rätta till problemen. Om ventilationen inte förbättras måste förskolorna stänga eller minska antalet barn i de rum där luften dålig. Annars väntar ett vite på 500 000 per halvår.

– Hade det varit akuta risker hade vi stället kravet på ett direkt förbud. Vår förhoppning är att man ordnar det här tidigare, men om det är genomgripande åtgärder så får man kanske göra det på sommaren när barnen inte är lika mycket på förskolan. Är det komplicerat så har man två somrar på sig, säger Per Enarsson.

Vill lösa problemet snarast

Noah Bublies, 1,5 år, har gått i snart ett år på Kummelnäs förskola. Hans pappa Charlie Bublies, 33, blir upprörd över att det kan ta ytterligare två år att rätta till ventilationen.

– Det är jävligt dåligt. Det känns inte som att man tar det så seriöst när man har fått nedslag långt tidigare och inte gör något åt det.

Per Hallsten, chef för fastighetsförsörjning i Nacka kommun, betonar att han vill lösa problemet så snart som möjligt.

– Vi hoppas kunna bygga klart under första halvåret nästa år, men om det är komplicerade åtgärder som att bygga ett nytt fläktrum kanske det behövs bygglov och vi kan bli tvungna att evakuera barnen.

Vart barnen ska ta vägen i så fall är oklart.

”Det är för tidigt att svara på, det beror på omfattningen av åtgärderna. Skulle det krävas evakuering så är det något vi kommer lösa inom vår befintliga verksamhet”, skriver Karin Bergsman, fastighetsstrateg på enheten välfärd skola i kommunen.

"Stoppar huvudet i sanden"

Isac Kuhlberg, 5, kan hinna sluta innan luften på Kummelnäs förskola blir bättre. Hela hans förskoletid har ventilationen varit undermålig.

– Anmärkningsvärt att man bara stoppar huvudet i sanden när det gäller barnen. Klart att det är viktigt att det åtgärdas så fort som möjligt, säger hans mamma Sabina Kuhlberg, 47.

Hon konstaterar att det sannolikt är ”en ekonomisk fråga”.

– Synd att barnen får ta stryk, det kanske är viktigare att hålla ner skatterna. Handlar det om att betala någon hundring mer i skatt gör jag gärna det.

Bättre luft kan innebära höjda hyror för förskolor

Barnen kan få vänta 24 månader på bättre ventilation. Därefter kan hyreshöjningar och neddragningar vänta på förskolorna. – Då finns det ju inte tillräckligt med resurser för att bedriva förskola i ändamålsenliga lokaler, säger Henrik Unosson (S).

Eklunda förskola har berättat för kommunens miljöenhet att de inte vill att Rikshem förbättrar ventilationen eftersom ”det skulle bli för dyrt för förskolan”.

Och enligt Per Hallsten, chef för fastighetsförsörjning i Nacka kommun, kommer renoveringarna sannolikt att leda till hyreshöjningar i de lokaler som kommunen förfogar över: Kummelnäs förskola och Backebo förskola.

– Om det krävs åtgärder blir det hyrestillägg på det.

”Om åtgärderna innebär stora kostnader så kommer det självklart påverka förskolornas verksamhet. Förskolornas enda intäkt är förskolechecken och den ska täcka förskolans samtliga kostnader”, mejlar Karin Bergsman, fastighetsstrateg på enheten välfärd skola i Nacka kommun i till Mitt i.

Henrik Unosson (S), andre vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, är kritisk.

– Om ventilationen inte är anpassad för det ändamål man hyr lokalen tycker jag inte att det är schysst att kostnaden hamnar på förskolan.

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) är ändå hoppfull.

– Jag tror inte att felavhjälpande underhåll påverkar den enskilda förskolans hyra, möjligen kan hyran totalt blir lite dyrare utslaget på alla förskolor.

Socialdemokraterna yrkade på att ventilationen skulle åtgärdas inom ett år men blev nedröstade.

– 24 månader är inte rimligt när problemet har varit känt så länge. Barn som går på förskolan i sex år kommer att ha haft dålig ventilation hela tiden, säger Henrik Unosson.

– Man kan alltid tycka att det ska gå snabbare. Men det finns resurser och pengar att åtgärda det här. Vi till och med säker hyror med 10 miljoner kronor i år för att vi får ett överskott så visst finns det resurser, säger Mats Gerdau.

Fyra förskolors ventilation döms ut

Kummelnäs förskola, kommunal förskola i kommunala lokaler:
Ventilation: 50 procent i vissa rum, dimensionerad för 2–3 barn per rum.

Eklunda förskola, kommunal förskola i Rikshems lokaler:
Ventilation: Brister i 14 av 20 rum, flera rum saknar tillförsel av luft utifrån.

Backebo förskola, kommunal förskola i kommunala lokaler:
Ventilation: Många fler personer i alla rum än vad ventilationen tillåter. Tolv i stället för fem i vilorummet.

Skuru förskola, kommunal förskola i Rikshems lokaler:
Ventilation: Fler barn i alla rum än vad ventilationen klarar: 15 i stället för 10 i de båda vilorummen och 28 i stället för 13 i matsalen.

Visa merVisa mindre