Dags för niondeklassare att börja tänka på gymnasievalet. På gymnasiemässan visar många av skolorna upp sig. Foto: Mostphotos

Dags för Österåkers och Vaxholms 719 nior att välja gymnasieskola

Länets niondeklassare är på gång att söka till gymnasiet.

  • Publicerad 15:45, 18 nov 2019

Det börjar bli dags för niondeklassarna i Österåker och Vaxholm att tänka på framtiden – eller i alla fall på gymnasiet.

Snart är det nämligen dags för de drygt 26 800 niondeklassare i Stockholms län att välja framtida utbildning.

Ett sätt att göra valet lite lättare är att åka till gymnasiemässan i Älvsjö, torsdag till lördag 21 till 23 november, dit mellan 30 000 och 35 000 besökare väntas.

– Det är ett viktigt ställe för alla niondeklassare att komma hit, och det är viktigt för alla skolor. Det kommer att finnas 170 utställare, mässan täcker i stort sett alla gymnasieskolor i Stockholm med omnejd, säger Catarina Oscarsson, operativ projektledare på gymnasiemässan.

Möjlighet träffa skolorna

Catarina Oscarsson säger att hon ser gymnasiemässan som ett ”fantastiskt komplement till webben” när eleverna ska välja sin framtida utbildning. På mässan har eleverna möjlighet att träffa respektive skolor och ställa frågor om vilka betyg som krävs för, om skolan erbjuder undervisning i något specialintresse man har, om det finns yrkesutbildning, etcetera.

Bestämmer sig eleverna för gymnasieskola på mässan?

Nej, det är en lång process. Det är många frågor som avgör, som hur viktigt det är att skolan ligger nära där man bor, vilka intressen man har, och vilka betyg man har, säger Catarina Oscarsson.

Inte alla som är behöriga

I Stockholms län brukar det i snitt vara ungefär 90 procent av niondeklassarna som är behöriga till minst ett yrkesprogram på gymnasiet. Mellan de olika kommunerna i länet kan dock andelen behöriga skilja sig åt, från mellan 85 och 100 procent behöriga.

Antal elever som går ut nian 2020

Kommunsiffrorna anger antal elever i årskurs 8 läsåret 2018/2019 som väntas gå ut årskurs 9 nästa år:

Källa: Skolverket

Ytterligare ett antal tusen personer, omkring 3 000 personer, väntas knacka på för en gymnasieutbildning. Det handlar om ungdomar och vuxna som av olika orsaker inte tidigare valt gymnasieutbildning, som nyanlända, ungdomar som har har arbetat några år efter grundskolan, etcetera.

Antalet platser inte klart

Antalet gymnasieplatser som står till buds i Storstockholm nästa läsår är ännu inte fastställt, antalet bestäms först i början av mars nästa år, efter att den första ansökningsomgången är stängd.

Jämför man med antalet gymnasieplatser som erbjöds till årets läsår handlar det om 29 000 platser vid kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommun.

Fakta

Viktiga datum i gymnasievalet

16 januari 2020: Öppet för ansökningar

17 februari 2020: Stängt för ansökningar

15 april 2020: Preliminära antagninsgränser klara

15 april 2020: Öppet för omval

15 maj 2020: Stängt för omval

1 juli 2020: Resultatet av slutlig antagning klar

Källa: Gymnasieantagningen Storstockholm
Visa merVisa mindre