Så här ser en tidig skiss från programsamrådet ut. Foto: Solvallastaden

Dags för nästa steg i Solvallastaden

Runt 2000 lägenheter, ett hotell, en F-9-skola och flera förskolor. Nu ska planarbetet för den helt nya stadsdelen Solvallastaden sätta igång.

  • Publicerad 16:35, 25 feb 2019

Sedan 2012 har programarbetet pågått för Solvallastaden, en helt ny stadsdel som ska växa fram på vad som idag framför allt är en jätteparkering intill travbanan.

Här planeras mellan 1700 och 2200 lägenheter, en F-9-skola för 900 elever, förskolor, verksamheter och ett 9-10-våningars hotell.

Nästa vecka väntas två avgörande beslut fattas som tar processen vidare.

Exploteringsnämnden väntas ge grönt ljus för markanvisningar som gäller 500 lägenheter.

220 är tänkta att bli bostadsrätter och 280 hyresrätter. Dessutom anvisas mark till Sisab, stadens bolag som äger och förvaltar skolfastigheter, för F-9-skolan och en förskola med åtta avdelningar. Även hotellet anvisas mark, närmast Ulvsundavägen.

Buller fortfarande på tapeten

180 lägenheter kvarstår för staden att markanvisa i ett senare skede.

– Det här projektet har varit aktuellt i många år och det är jättespännande att det nu kommer igång, säger Anna Savås, handläggare på exploateringskontoret.

Sedan programsamrådet har kontoret arbetat mycket med bullerfrågan.

– Det gäller framför allt markbuller från flygplatsen. Gatustrukturen och kvarterens utformning har ändrats lite men bullerfrågan är inte helt löst, det finns utmaningar kvar, säger Anna Savås.

Södra Solvallastaden byggs delvis på stadens mark, och det är den som nu anvisas till olika byggaktörer. Men en del av området ägs av Travsällskapet och på en stor del av deras mark ska fastighetsbolaget Balder bygga bostäder.

Illustrationsplan. Så här ser bebyggelsen ut i södra Solvallastaden. Illustration: Stockholms stad

Ska få tvärbanestation

Start-PM för att påbörja detaljplaneprocessen ska upp i stadsbyggnadsnämnden nästa vecka, och det gäller då hela södra Solvallastaden, både stadens del och den privata delen.

– Det är för att få ett helhetsperspektiv, att de allmänna ytorna blir bra och att hanteringen av buller, dagvatten och annat funkar, säger Martin Bretz, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Tidsplanen är att ett förslag på en ny detaljplan går ut på samråd i september 2020. Om allt flyter på kan spaden sättas i marken 2023/2024 och de första Solvallastadenborna skulle i så fall kunna flytta in 2026.

Vid det laget ska tvärbanans Kistagren, som får en hållplats centralt i stadsdelen, vara klar sedan några år. Söder om Bällstavägen planeras en ny bensinmack. Och den boende som vill hålla igång kommer att ha gott om möjligheter.

– Inom området blir det ett rekreationsstråk i Solvallaskogen. Och intill planeras det för Bällsta IP, med fotbollsplan, idrottshall, friidrottsbana och eventuellt en ishall, säger Martin Bretz.