Totalt är åtta byggherrar i nuläget involverade i byggplanerna. Foto: Illustrationer: White Arkitekter för Vivere Fastigheter AB/ Kjellander Sjöberg för Wallfast

Dags att tycka till om byggplaner i Riddersvik

600 lägenheter, en ny förskola, ett vård- och omsorgsboende och sex servicelägenheter. Den 18 december är det dags att tycka till om byggplanerna för Riddersvik.

  • Publicerad 16:59, 10 dec 2018

Den 18 december är det samrådsmöte för byggplanerna i Riddersvik. Staden har tagit fram ett förslag på ny detaljplan och boende bjuds nu in för att lämna synpunkter och ställa frågor.

Här är stora planen för ett helt nytt Riddersvik

– Det kommer inte bli en föreläsning utan mer ett öppet hus där folk får gå runt och titta och ställa frågor, säger Margaretha Larsson Almqvist, projektledare på exploateringskontoret.

Mötet hålls i Folkets hus Riddersvik och pågår mellan klockan 16 och 20.

Planen är att bygga omkring 600 bostäder, både hyres- och bostadsrätter. Det blir både lägenheter och radhus. Tanken är att blanda låg- och punkthus med flerbostadshus i tre till fem våningar.

Tanken är blandad bebyggelse, både flerbostadshus och radhus. Foto: Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB

I förslaget ingår en ny förskola med åtta avdelningar. Foto: Illustration: A-sidan arkitekt-kontor & TM-konsult för SISAB (skolfastigheter i Stockholm AB)

Riddersviksvägen förlängs

Dessutom vill man bygga en ny förskola med åtta avdelningar, ett vård- och omsorgsboende med 58 platser och ett hus med sex servicelägenheter.

Totalt är åtta byggherrar i nuläget inblandade, men en till ska tillkomma.

Är det vanligt med så många byggherrar i ett sånt här projekt?

– Det beror på projektet, det här är ett förhållandevis stort projekt. När Annedal byggdes var det också många byggherrar men om man ska bygga bara ett eller två hus är det ju ingen idé att dela upp det så, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Enligt förslaget så vill man bevara miljön runt Riddersviks gård och Engelska parken. Man vill även förlänga Riddersviksvägen och göra en ny dragning av Lövstavägen, norr om där den går idag, med nya infarter och gator.

Samrådet pågår mellan 4 december och 29 januari. Under tiden går förslaget att se på Bibblerian i Hässelby gård och biblioteket i Åkermyntan, Hässelby villastad.

Förutsatt att det går som planerat hoppas staden att den nya detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige under 2020.

En av skissbilderna för hur projektet kan bli. Foto: Illustration: Dinell Johansson Arkitekter för Svenska Hem i Bromma.

Det blir både hyres- och bostadsrätter. Totalt omkring 600 bostäder. Foto: Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter för Innovation Properties och Västkuststugan AB

Den ritade delen visar var planen är att det nya området ska byggas. Foto: Illustration och foto: Kidega Carlsson och Lennart Johansson