Dags att köra upp? Inga lediga tider förrän nästa år

Hälften av tiderna för uppkörning ströks när coronapandemin slog till. Nu har köerna byggts på, och den som har tänkt ta körkort får vänta en bra bit in på nästa år på en tid. – Det är galet, säger Nicolas Sarkis, trafikskolechef vid Körkortshuset i Liljeholmen.

  • Publicerad 04:00, 2 aug 2020

Det blir en lång startsträcka för dem som tänkt ta sitt körkort i höst. Vid förarprovskontoren i Stockholms län finns inga lediga tider förrän en bra bit in på nästa år.

Anledningen är coronapandemin, som gjorde att Trafikverkets förarprovskontor kraftigt minskade antalet uppkörningstider under våren.

– Vi strök varannan till var tredje provtid och då är det klart att man bygger en kö framför sig. Vi tog höjd för sjukdom bland personalen och för att inte få för fullt i väntrummen. Vi behövde också tid för att sprita ur bilarna mellan varje prov, säger Leif Aronsson, enhetschef vid kontoret i Södertälje.

Kan komma backlash

Efter semestrarna är de tillbaka i normalläge vad gäller personal, men har fortfarande lagt in luft i schemat som reserv för eventuell sjukdom.

– Det är förstås inte bra att man tvingas vänta så länge. Men det kan också komma en backlash, så vi måste vara beredda att åter stänga tider, säger Leif Aronsson.

Minst sex månaders väntan

Tidigare var det runt två månaders väntan för att få en uppkörningstid. Nu tar det minst ett halvår.

Nicolas Sarkis, trafikskolechef vid Körkortshuset i Liljeholmen, tycker att det är galet långa väntetider.

– Vissa väljer att inte skriva in sig när de får vänta så länge, och avvaktar med sin utbildning, säger han.

Nicolas Sarkis, trafikskolechef. Foto: Körkortshuset.

Permitterade vill ta körkort

Samtidigt är det många som är permitterade och vill passa på att ta körkort, berättar han och påpekar att det bästa är en balans i antalet tider för förarprov.

– Är det för lätt att få en tid kanske man chansar innan man är färdigutbildad, säger han.

Drygt för dem som kuggas

Enligt nya regler måste teoriprov vara avlagt och godkänt innan körprovet. Ett godkänt teoriprov gäller normalt i fyra månader, men fristen är nu, för prov som görs fram till den 30 september, förlängd till sex månader.

Men det hjälper inte de som kuggas i körprovet, då det är mer än sex månaders kö för en ny uppkörningstid. De måste då göra om teoriprovet.

Fristen förlängs inte

Susanne Alger, utredare vid Transportstyrelsen, säger att de inte planerar någon ytterligare förlängning nu.

– Men åtgärderna ses över hela tiden, så det är inte uteslutet.

Hon tycker det är olyckligt med de långa väntetiderna, men påpekar också att man i en del länder helt upphört med körkortsprov  under pandemin.

Extra tider

Vissa förarprovskontor har nu  lagt in extra tider för teoriprov på kvällar och helger, och det kan även komma att bli extra uppkörningstider.

Det kan också dyka upp enstaka återbudstider, men det gäller att hänga på låset på webbokningen, för de försvinner snabbt.

Fakta

Körkortsprov på sparlåga

  • Varannan plats i salarna för teoriproven står tom.
  • Antalet platser i väntrummen minimeras.
  • Antalet uppkörningstider har minskats kraftigt.
  • Endast en kund och förarprövare får vara i fordonet vid körprov.
  • Förarprövare tar inte kunder i hand och alkolås används inte.

Källa: Trafikverket