Daglig verksamhet "försvann" från förslag

På arkitektens bild syns ett kafé med härliga fönster och trevlig uteservering. I verkligheten är det en lokal som hyrs av en daglig verksamhet för funktionshindrade. – Vi blev väldigt oroliga när vi av en slump fick syn på den bilden, säger Elin Edman.

  • Publicerad 12:40, 2 nov 2021

Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att fastighetsägaren vill ha en ny profil på sin fastighet

Mitt i har tidigare berättat om fastighetsägarens planer för huset på Sandhamnsgatan 60, och hyresgästernas protester i form av röda skynken under fönstrena. LÄNK

I en av fastighetens lokaler på Gärdet ligger den dagliga verksamheten Teckensurra. Där samlas ett 20-tal personer med olika typer av funktionshinder – och som namnet antyder har de gemensamt att de kommunicerar med teckenspråk.

– När vi flyttade in här för snart fyra år sedan hade vi många krav på tillgänglighet. Fastighetsägaren gjöt till exempel en ramp vid entrén så att alla med permobiler kan komma in i lokalen, säger Elin Edman.

När förslaget till ny detaljplan var ute på granskning gjorde de en oroväckande upptäckt. På arkitektbilderna har deras lokal "suddats ut" och ersatts av ett kafé med uteservering.

I planbeskrivningen läste de sedan att det i entrévåningarna "planeras för kommersiell användning som bidrar till att stärka stadsdelens urbana karaktär”.

– Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att fastighetsägaren vill ha en ny profil på sin fastighet och därför byta ut klientelet, säger Elin Edman.

Vill ha levande gaturum

Fastighetsägaren Martin Josephson skriver i ett mejl till Mitt i Östermalm att han, tillsammans med Stockholms stad, "haft ambitionen att skapa levande bottenvåningar och få in fler publika ändamål i området. Vi menar att ett mer levande gaturum även kommer att bidra till ökad trygghet".

Men enligt Elin Edman är det målet redan uppfyllt tack vare den verksamhet som finns i lokalen idag.

– Det är redan en levande mötesplats där många människor kommer och går varje dag under veckan.

Hon vänder sig också emot att verksamheten inte fått någon information om eventuella planer från sin hyresvärd.

– Det har inte varit någon som helst kommunikation, vi upptäckte det här av en slump.

Martin Josephson menar att inget är bestämt, och att han kommer informera tids nog.

"Vilka som kommer att hyra in sig i fastighetens lokaler när den står färdig är en senare fråga och vi kommer naturligtvis att ha en direkt dialog med våra befintliga lokalhyresgäster", skriver han.