Folkhälsomyndigheten förtydligar riktlinjerna kring coronaviruset. Foto: Åsa Sommarström

Då ska du stanna hemma – Folkhälsomyndigheten förklarar

Vad är lindriga symtom? Vilka sociala kontakter ska undvikas? När ska du egentligen vara hemma? Här är Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Publicerad 10:42, 11 mar 2020

Tidigare i veckan höjde Folkhälsomyndigheten risken för spridning av coronaviruset från måttlig till mycket hög i Sverige. Risken att upptäcka personer som smittats utomlands är fortsatt hög.

I och med den höjda risken uppdaterade myndigheten sina riktlinjer – riktlinjer som alla, företag, skolor och andra myndigheter följer.

Detta är de nya rekommendationerna: 

Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms nu som mycket hög. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. 

Svårtolkade riktlinjer

Men de nya riktlinjerna kritiserades för att vara för luddiga och Folkhälsomyndigheten fick många frågor om vad som faktiskt gäller.

Vad är egentligen lindriga symptom och vilka sociala kontakter bör undvikas?

– För mig innebär lindriga symtom att man känner sig förkyld. Då ska man stanna hemma. Men det är jättesvårt, alla har ju olika trösklar, säger Mona Lakson som är pressansvarig på Folkhälsomyndigheten.

I matbutikerna ekar hyllorna tomma efter att oroliga handlat på sig om de tvingas stanna hemma. Foto: Läsarbild.

På fredagen förtydligades riktlinjerna:

Detta är symtomen:

I nuläget verkar coronaviruset ge symtom som torrhosta och feber. Men även andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.  Enligt rekommendationerna bör man också vara uppmärksam på samtliga symtom på luftvägsinfektion. De allra flesta får lindriga besvär som går över av sig självt.

Då ska du stanna hemma:

Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du stanna hemma tills dess att du känner dig frisk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Det här är sociala kontakter att undvika:

Om du har symtom ska du stanna hemma och generellt försöka låta bli att träffa andra människor. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Du ska inte gå till jobbet, skolan eller förskolan. Undvik onödiga besök hos äldre människor på sjukhus och äldreboenden.

Så skyddar du dig:

Smittämnen fastnar lätt på händer och sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten – i minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket eller en pappersnäsduk för att hindra att smittan sprids. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna. Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Fakta

Luftvägsinfektion

  • Luftvägsinfektion är den vanligaste formen av förkylning.
  • Symtomen är trötthet, snuva, halsont, hosta, feber och ibland även rinniga ögon och lockkänsla för öronen.
  • Ett allmänt förebyggande råd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Det kan också vara bra att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan också vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
Källa: Vårdguiden
Visa merVisa mindre

”Behöver inte låsa in sig”

Att helt undvika sociala kontakter är inte lätt och Folkhälsomyndigheten har fortfarande svårt att definiera exkat vilka kontakter som bör undvikas på grund av coronaviruset.

Hur tänker man exempelvis om man betalar med kontanter i kassan på Ica?

– Om du är smittad, hostar i handen och räcker över ett mynt till personen i kassan finns risk för att han eller hon blir smittad. Men det här är också svårt förklara. Man behöver inte låsa in sig, säger Mona Lakson.