Då lättar trafiken i Roslags-Näsby

Sprängningar, trafikstopp och begränsad framkomlighet. Ombyggnaden av Roslags-Näsby trafikplats är i full gång. Men i höst får vi se ljuset i tunneln.

  • Publicerad 08:24, 7 apr 2017

Täby kommun växer med nya stadsdelar och handelsplatser. Befolkningsökningen kommer att innebära en större trafikmängd främst via trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm. Därför beslutade Trafikverket att bygga om Roslags-Näsby trafikplats.

Bland annat ska rondeller och en ny bro med fyra körfält över E18 byggas. Gång- och cykeltrafik ska också separera från övrig trafik.

Att ombyggnaden pågår för fullt har nog inte undgått någon som kört förbi trafikplatsen. Senast i mars leddes E18 om för att ge plats åt kommande arbeten med att bygga ett nytt mittstöd till den nya bron. Sprängningar vid Täby allé påbörjades i februari.

– Nu när vi är klara med sprängningarna vid Täby allé har vi den östra sidan kvar. Där har vi precis börjat med att spränga och vi kommer att hålla på i några veckor till, säger Peter Karlsson, projektchef på Svevia som håller i bygget.

Efter sprängningarna börjar arbetet med landfästet till själva bron. Dessutom ska marken på den sydvästra delen, utanför Max, förstärkas.

– I sommar börjar det stora arbetet med bron, då ska vi bygga den första tredjedelen på den nya bron över E18, säger Peter Karlsson.

Betyder det att framkomligheten blir värre? 

– Nej, den kommer att bli densamma som den är i dag. Under hela projektet kommer det inte att bli värre, säger Peter Karlsson.

När får vi se ljuset i tunneln? 

– I höst. När vi lägger över trafiken på den första tredjedelen av den nya bron. Då trycker vi trafiken åt andra hållet och river den nuvarande bron. Det kommer att bli bättre för alla trafikanterna eftersom de kan gå in på de nya delarna, säger Peter Karlsson.

Resten av året och nästa år kommer att gå åt att bygga klart den nya bron. Den nya trafikplatsen väntas att bli klar i slutet av nästa år.

Vill du följa de senaste nyheterna om vägarbetet kan du göra det på Trafikverkets hemsida.