Avstängd. Trycket kommer att bli ännu större på strandpromenaden vid Karlbergskanalen – redan i dag är en del av ­promenaden stängd av säkerhetsskäl. Foto: Olle Anrell

Då kan avspärrningarna ryka

Populära strandpromenaden vid Karlbergskanalen lär bli ännu mer poppis när Stadshagen växer. Men grunden är instabil och fler tester måste göras innan staden vågar sig på att bredda promenaden.

  • Publicerad 13:07, 4 jul 2022

Vi har
haft en del problem med
promenaden

Delen av promenaden sträcker sig mellan Ekelundsbron i väster och korsningen Igeldammsgatan/Hornsbergs strand i öster.

Stadsdelsförvaltningen startade 2020 arbetet med att ta reda på hur man skulle kunna göra den mer tillgänglig.

– Vi har haft en del problem med promenaden som är så smal på sina ställen att det är svårt att komma dit med driftsfordon. Större delen av sträckan kan vi inte snöröja, säger My Peensalu, landskapsarkitekt vid parkmiljöavdelningen.

Borra i botten

Planen är att bredda vissa sträckor och eventuellt göra det trevligare med fler sittplatser.

Stopp. Här är promenaden avstängd på grund av arbete med att bredda gång- och cykelbanan. Foto: Olle Anrell

Men undersökningar som gjorts av geotekniker senaste har visat att det är varierande stabilitet längs med sträckan. Nu ska fler geotekniska undersökningar göras.

– Man behöver till exempel borra i sjöbotten för att ta reda på mer exakta förhållanden i Karlbergskanalen, säger My Peensalu.

Exakt när åtgärder för promenaden kommer igång kan hon i dag inte säga, men man har antagligen två års utredningstid framför sig.

Öppna eller inte

De inledande borrningarna som gjordes vintern 20/21 visade dock på så pass akuta problem med stabiliteten på bryggpromenaden vid ­Ekelundsbron att staden beslutade att omgående stänga den delen.

Innan den eventuellt kan öppna igen måste fördjupade utredningar göras.

– Då begär vi ett nytt utlåtande från expertisen om de bedömer att den kan öppna igen eller inte, säger My Peensalu som hoppas att beslutet om avstängningen kan omprövas i början av 2023.

En ännu större del av strandpromenaden är avstängd bort mot Igeldammsgatan.

Där jobbar exploateringskontoret via Veidekke med att bredda gång- och cykelbanan på Hornsbergs strand.

Ny stödmur

Deras avstängning av strandpromenaden är på grund av spontning och ny stödmur mot Hornsbergs strand i den östra delen av båtuppläggningsplatsen, samt att det ska anläggas en allmän trappan mellan Kungsholms strand och strandpromenaden.

Exploateringskontoret har tillstånd för sin avstängning av strandpromenaden till 31 augusti.

– Eventuellt är inte arbetena med trappen klara då utan att vi får stänga av igen senare i år, säger Monica Almquist vid exploateringskontoret.

Var god dröj. Bryggvägens framtid hänger på vad ­geotekniska utredningar visar. Foto: Olle Anrell