Då har Botkyrka fått 19 000 nya invånare

Över 1000 nya lägenheter i Tullinge, 350 nya bostäder i Vårsta och flera nybyggen i Fittja, Norsborg och Alby. Om tio år väntas Botkyrka ha växt med 19 000 nya invånare – och drygt 6000 bostäder.

  • Publicerad 05:00, 1 dec 2019

Nyligen presenterade Region Stockholm (tidigare landstinget) en rapport över framtidens Storstockholm. Om tio år tros Botkyrka ha fått drygt 19 000 fler invånare, går det att läsa. Det är ungefär lika mycket som grannkommunerna Haninge och Huddinge som väntas växa med cirka 20 000 nya invånare var.

Befolkningsutvecklingen går hand i hand med bostadsbyggandet. Om tio år planeras drygt 6100 bostäder ha byggts i Botkyrka.

Utvecklingen, och förändringarna, sker på flera håll i kommunen.

Flera nybyggen vid miljonprogrammen

Bland annat planeras för upp mot 1600 bostäder i Tullinge, främst lägenheter. Slättmalm i östra Vårsta kan få 350 nya bostäder och byggplanerna fortskrider också för Södra porten. Där ska en ny entré till Storstockholm växa fram med nya företag och en ny trafikplats.

I norra Botkyrka väntas många nya nybyggen längs med tunnelbanan i Fittja, Norsborg och Alby.

Det finns en oerhörd potential här

Charlotte Rickardsson

Charlotte Rickardsson, planchef på kommunen, tror att nya bostadshus där kan vara bra för miljonprogramområdenas utveckling.

En skiss över centrala Fittja, när nybyggena är färdiga. Bild: Enter Arkitektur.

– Det finns en oerhörd potential här då det inte har hänt så mycket mer sedan områdena uppfördes. En kompletterande bebyggelse kommer nog att vitalisera områdena, med mer service. Det finns en del otrygga stråk och platser som känns öde och obefolkade i dag som kan göras tryggare med mer liv och rörelse, när till exempel fler människor som bor där har fönster ut mot gatan, säger hon.

I Salem väntas en betydligt mer blygsam befolkningsutveckling. Drygt 600 nya invånare, och 1850 nya bostäder, väntas ha tillkommit om tio år.