Då flyger militärhelikoptrar över Kungsängen

Nästa vecka kommer tung militärtrafik och helikoptrar röra sig till och från Livgardet och Strängnäs. Det är Malistyrkan som förbereder sig inför kommande insatser.

  • Publicerad 16:04, 16 okt 2018

– Lokalbor i Upplands-Bro kommer framför allt att märka av helikopterflygningarna. Sedan kommer fordon åka fram och tillbaka, men det rör sig inte om några jättekolonner. 250 soldater deltar, säger Paula Levänen, kommunikationschef vid Livgardet i Kungsängen. 

Malistyrkans slutövning pågår från 24 till 31 oktober. Helikoptrarna flyger dagar och kvällar, men inte nattetid. Den tunga trafiken kommer åka mellan Kungsängen och Strängnäs på i huvudsak E18 och väg 55.

40 plusgrader väntar

– En stor skillnad är värmen. Området angränsar till Sahara och i många fall är det extremvärme både dag och natt. Men halva förbandet har varit nere på internationella insatser tidigare i antingen Afghanistan eller Mali och känner till terrängen, säger överstelöjtnant Magnus Frykvall, chef för Mali 09.

Överstelöjtnant Magnus Frykvall, chef för Mali 09. Foto: Pressbild.

Klimatet kräver dock en acklimatiseringsperiod för våra svenska soldater – både när det gäller temperaturen och ökenklimatet. Eftersom sanden är speciell på plats fortsätter förare att öva vid ankomst, för att göra sig redo så att befintlig styrka i Mali kan åka hem till Sverige.

Oroligt säkerhetsläge

Malistyrkan är baserad i huvudstaden Bamako och i Timbuktu. Den består av underrättelseförband och officerare som tjänstgör i olika staber. Insatsen görs på uppdrag av FN och syftar till att stödja ett fredsavtal som slutits mellan landets regering och olika rebellgrupper. 

– I delar av norra Mali är säkerhetsläget dåligt. Dels finns rena terroristgrupper som vill förhindra att fredsavtalet implementeras, medan flera andra parter skrivit på, säger överstelöjtnant Magnus Frykvall.

Den första Malistyrkan åkte ner år 2014. Hittills har inga svenskar skadats allvarligt, men så sent som i februari skadades ett fordon av en exploderande vägbomb.

 

Håboborna ville hjälpa de hemlösa

När kyrkorna samlade in kläder till de behövande svarade Håboborna upp. Så mycket kom in att man nu kan behöva ordna flera utdelningstillfällen framöver.onsdag 27/1 11:52

Tjuven kom tillbaka och slog till mot apoteket igen

Apoteket Hjärtat har blivit bestulet. Två gånger. Av samme man. Omkring 40 produkter stals vid senaste besöket. I Blåljusrapporten dessutom ett grovt inbrott och en cyklestöld.onsdag 27/1 10:54