Visionsbild. Så här ser visionen ut för området, där det kan byggas 550 bostäder. Foto: Illustration: SHH Bostad

Då börjar arbetet med omdiskuterade Tumba skog

Turerna kring det pågående projektet Tumba skog har varit högljudda. Men nu ser det ut som att arbetet kan börja dra i gång på riktigt. Men först väntar ytterligare lite mer planering.

  • Publicerad 07:10, 2 maj 2021

Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft i oktober i fjol, efter att ha tagit en tur genom alla rättsliga instanser möjliga för ett byggprojekt. Till slut gav mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt – som sista instans – kommunen rätt och planerna kommer att bli verklighet.

Men så sent som i februari i år kantades projektet med en del oväntade problem. Kommunen hade då anlitat en entreprenör som skulle ansvara för den första, förberedande delen av projektet Tumba skog, men på grund av oenigheter parterna emellan drogs detta tillbaka.

Nu söker kommunen efter en ny entreprenör som ska ansvara för förarbetet av det omtvistade bostadsområdet.

Förberedelsearbete

För att Tumba skog ska bli verklighet behöver en ny väg anläggas genom området. Vägen ska få namnet Blekängsvägen och kommer att ansluta till KP Arnoldssons väg, som därför delvis behöver breddas.

I den första delen av arbetet ska också en ny parkeringsplats byggas, och en ny gångbana vid Kyrkvärdsvägen.

Den här delen av arbetet beräknas kosta 40–60 miljoner kronor, och man hoppas kunna börja anlägga den nya vägen innan sommaren.

550 nya bostäder

Projektet Tumba skog består av ett helt nytt område med 550 nya bostäder i lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar.

Området kommer också att ha butikslokaler och två nya parker med lekplatser.