Då badades det mitt i Råsunda

  • Publicerad 01:15, 6 jun 2017

Badet blev mycket populärt, men tyvärr inte så långvarigt.

Stadsdelen Råsundas historia började ta form i samband med att Stockholms Nya Spårvägs Aktiebolag år 1907 köpte lantegendomarna Ellenhill, Charlottenburg och delar av Alby och Bällsta.

Ett dotterbolag bildades, Råsunda Förstads Aktiebolag, för att ta hand om uppbyggnaden och exploateringen av den nya stadsdelen Råsunda. Råsundabolaget byggde fastigheter som präglades av jugend och nationalromantik – stilar med nya idéer som låg i tiden.

Det anlades gator, den första namngivna gatan var Tottvägen, och för den nya spårvägen byggdes det räls och hållplatser längs den då så kallade Stockholmsvägen. För allt detta behövdes det också el, vatten och avlopp. Elverket byggdes vid Östervägen år 1909 och Vattentornet var färdigt 1910.

Vattentornet ritades av den för tiden berömde arkitekten Sigge Cronstedt. Han ritade även Hagalunds kyrka.

Sommartid fanns det en servering i Vattentornet och även dans kunde förekomma.
Nedan för Vattentornet anlades det ett friluftsbad år 1910, Näckrosbadet. Det låg i en naturlig sänka i berget, men förstärktes med cement. Man byggde även badhytter och ett lagom högt plank som insynsskydd mot nyfikna.

Badet blev mycket populärt, men tyvärr inte så långvarigt. Orsaken var att vattnet var för kallt.

Platsen där badet låg behövdes så småningom för mera lukrativa ändamål. Bostäder. Där växte på 1940-talet Näckrosområdet upp, som fått namnet efter den vackra näckrosdammen. Som ett minne från en svunnen badtid.

Namnet Råsunda förmodas härstamma ifrån namnen Råsta och Frösunda.