Speciell. Sjön är igenvuxen, vilket skapar ett särskild ekologisk miljö. "Så sent som på 1970-talet kunde man fiska efter både gädda och abborre här" säger kommunens ekolog Anders Dagsberg. Foto: Lisa Halldén

Då är Vallentunas nya vandringsled klar

Redan förra sommaren skulle vandringsleden runt Ubbysjön ha varit klar. Men nu är mållinjen framflyttad.

  • Publicerad 16:30, 11 mar 2019

– Nu är målet att den ska bli klar sista april, med invigning i början på maj, säger Vallentunas kommunekolog, Anders Dagsberg, som drivit projektet.

Det som då ska vara klart är vandringsleden med bryggångarna runt sjön och en parkeringsplats vid Lindholmsvägen. Från parkeringen ska det också finnas en stig, där man med rullstol kan ta sig ner till den första bryggången.

Två vindskydd med grillplatser ska också sättas upp utefter leden, men de kommer inte förrän nästa år.

– Det kostar helt enkelt för mycket. Det finns det inte budget för i år, säger Anders Dagsberg.

Bryggångarna har kostat runt 400 000 kronor, och sedan tillkommer kostnaderna för parkeringen. De två vindskydden med grillplatser går på totalt runt 100 000 kronor.

– Det är fina vindskydd vi bygger, timrade och hantverksmässiga. Vi diskuterar nu om vi ska ha grästak eller spåntak på dem. Men ännu är de inte beställda, det får vänta till nästa år.

Tror på fler fågelskådare

Det är viktigt att Ubbysjön blir tillgänglig för fler, menar Anders Dagsberg. Det är nämligen en viktig ekologisk miljö att värna, tycker han, särskilt nu när planen är att 320 bostäder ska byggas strax söder om sjön.

– Det är viktigt att det sparas vegetation mellan sjön och bebyggelsen i i Ormsta-Stensta-projektet. Det kan vara väldigt svårt att få byggherrar att förstå det. Det är viktigt att Vallentunaborna vet om hur viktigt det är att skydda denna biologi och friluftsmiljö, säger han.

Kjell Eriksson är fågelskådare och han tror att Ubbysjön kommer att bli ett populärt friluftsområde. Han gjorde en fågelinventering vid Ubbysjön i samband med bygget av vandringsleden.

– Jag blev överraskad. Sjön är liten och ligger nära bebyggelse, men man kan ändå se i princip hela den mellansvenska fågelfaunan där. Det är en riktig pärla, säger han.

Här hittar du fler vandringsleder i Vallentuna

Roslagsleden: Vandra genom sex kommuner.

Veda natursteg: Varierat skogslandskap vid Storsjön.

Björkby-Kyrkvikens naturreservat: Vandra vid Vallentunasjöns norra strand.

Angarnssjöängens naturreservat: Här finns många fornlämningar från järn- och bronsåldern.

Tärnanområdet: Ligger vid naturreservaten Exerman-Hersby och Bromseby.

Vadadalen: Norr om Vada kyrka.

Pilgrim Vallentuna: Går genom Markim, Orkesta, Frösunda

Långhundraleden: Vikingarnas gamla farvatten mellan Uppsala och Östersjön. Här vandrar man inte till fots, men sträckan är en av Sveriges vackraste kanotleder.

Visa merVisa mindre