MER PLATS? Trafikkontoret ska undersöka om körfälten kan smalnas av för att ge mer plats oh fotgängare och cyklister på Västerbron. Foto: Sacharias Källdén

Cyklister och gående ska få mer plats på Västerbron

Det ska bli mer utrymme för fotgängare och cyklister på Västerbron.

  • Publicerad 12:36, 16 jun 2020

Det pågår en stor utredning om Västerbron skick, som nyligen fick 25 miljoner kronor extra då jobbet visat sig mer komplicerat än först trott. Det arbetet beräknas tidigast komma igång 2028.

Västerbron kan rivas och bytas ut

Men samtidigt passade även grönblå majoriteten på att ge ett snabbare uppdrag till trafikkontoret.

Att utreda om det går att göra mer plats för cyklister och fotgängare på Västerbron ”i närtid” och vad det kan kosta.

Samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, anslöt sig till förslaget vilket är en ”stark signal på att det här behövs” enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Det är redan idag så höga gång- och cykelflöden så att det många gånger är trafikfarligt. Därför tyckte vi att trafikkontoret ska utreda att lösa det här tidigare. Vi kan inte vänta så länge, säger han.

Utrymmet ska skapas genom att smalna av de befintliga körfälten, inte ta bort något. hur mycket plats det kan röra sig om får utredningen visa enligt Helldén.

– Vi har överbreda körfält där, som på flera andra ställen i stan. Vi behöver de körfält som finns där idag men att smalna av dessa är en vanlig cykelåtgärd.

”I närtid” skriver ni, när kan cyklister och gående hoppas på mer utrymme?

– Jag tror inte vi kan lösa frågan i år, men förhoppningsvis kan vi veta möjligheterna till att göra det under nästa år. Sedan måste vi fatta beslut om att göra det och det är klart att det kostar pengar. Men det behövs ju och kanske går det att lösa utan några större problem.

När det gäller den stora utredningen kring Västerbron så är målet att presentera ett förslag för hur den ska renoveras 2022. Även ett rivningsalternativ ska då presenteras.

– Det måste man ha som alternativ, men Västerbron är så speciell. Det är få landmärken som är så avbildade. Det är osannolikt att man ska riva bron, det är snarare en fråga om hur den ska renoveras, säger Helldén.