Cyklister kritiserar Tvärförbindelse Södertörn

Från flera håll riktas tung kritik mot Trafikverkets plan för cykelvägen längs med Tvärförbindelse Södertörn. 90-gradiga kurvor och en lång omväg runt Flemingsbergsskogen kommer göra cyklingen oattraktiv, tror cykelbloggaren Krister Isaksson.

  • Publicerad 18:25, 3 dec 2018

För ett par veckor sedan gick Trafikverket ut och bad allmänheten om hjälp. Bokstavligen löd rubriken "Vi behöver din hjälp" när den stora motorvägssatsningen Tvärförbindelse Södertörn gick ut på samråd med mer detaljerade ritningar för vägen och trafikplatserna.

En som också tog det bokstavligt var Krister Isaksson, konsult och sakkunnig på cykelplanering:

"Det märks, det märks mycket väl. Det är bara det att i ert uppdrag ingår också att arbeta med utformning av en cykelväg – en regional cykelväg. Och där behöver ni uppenbarligen hjälp, mycket hjälp", skriver han på sin blogg på bicycling.com.

I sin genomgång av den planerade cykelvägen har Krister Isaksson hittat en hel del krångliga lösningar. Vid trafikplatserna får cyklisterna ofta byta sida genom att ta 90-gradiga svängar och ibland till och med åka tillbaka en bit för att ta sig upp för en ramp och sedan ta sig över motorvägen.

Tvära kurvor sinkar

– Du trampar ju upp din hastighet av egen kraft. Att använda kraft och tid på kringelikrokar är inte rätt sätt att sälja in cyklingen, säger Krister Isaksson.

Enligt Stockholms regionala cykelplan ska 20 procent av alla resor i regionen ske med cykel till 2030. För att nå det slår man bland annat fast att cykelvägarna ska vara så raka som möjligt och att "tvära kurvor undviks så långt som möjligt".

Nya kartor: Här ska Tvärförbindelsen dras

"Det börjar med en liten svängfest i samband med att du ska korsa vägen. Sedan är det 90 grader vänster, tätt följt av en ny 90 graders sväng till vänster. Sedan nerför och ännu en 90 graders vänstersväng. I nära anslutning till tunnelmynningen med dålig sikt. Sen in i tunneln och under vägen för att direkt efter tunneln möta en ny 90 graders kurva till vänster och sedan cykla uppför", skriver Krister Isaksson. Foto: Trafikverket/Krister Isaksson

– Trafikverket har återigen prioriterat bilen. Gamla Södertörnsleden stoppades för att man inte klarade miljökraven då man ville dra motorvägen genom Flemingsbergsskogen. Det har man löst genom att spendera miljarder på en tunnel. Uppenbarligen kan man inte tänka sig att lägga en bråkdel av de pengarna på att göra en funktionell och attraktiv cykelväg.

När bilarna kör rakt in i en tunnel under Flemingsbergsskogen får cyklisterna ta en omväg via Huddinge centrum och Storängsleden.

"Pinsamt dåligt"

Även politiker i Huddinge kommun har riktat kritik mot Trafikverkets cykelplan.

– Det är pinsamt dåligt. Krister Isaksson visar på ett antal riktiga idiotkonstruktioner, det är helt uppenbart att de ritat en motorväg som följer alla moderna principer och sedan klämt in en så billig cykelbana som möjligt på platsen som blev över, säger Anders Abel (MP), ledamot i kommunfullmäktige.

Han tycker också att den planerade cykelvägen på sina håll är direkt farlig.

I veckan var frågan uppe i kommunens samhällsbyggnadsutskott. Utskottets ordförande Malin Danielsson är inte nöjd med vad hon ser.

MP vill spränga cykeltunnel under skogen

Medan bilvägen går i tunnel under Flemingsbergsskogen får cyklisterna cykla runt den via Storängsleden och Huddinge centrum. Foto: Karta: Trafikverket/Röd markering: Krister Isaksson

– Den måste hålla en sådan standard att det faktiskt blir ett attraktivt alternativ. Det blir det inte om man drar vägen via Huddinge centrum och Storängsleden där det är massor av korsningar. Det är inte trafiksäkert, säger hon.

Istället förespråkar hon och majoriteten i kommunen en cykelväg i markplan genom Flemingsbergsskogens naturreservat.

Trafikverket: Det är inte försent

På Trafikverket tar man tacksamt emot den senaste tidens kritik.

– Det är därför vi är ute på samråd. Det är första gången vi visar planen för gång- och cykelvägen. Efter det här tar vi till oss och justerar det som är möjligt att justera, säger Ida Fagerström, projektchef för Tvärförbindelse Södertörn.

Men all kritik tycker hon inte är rättfärdig.

– Vi bygger inte ett regionalt cykelstråk. Det regionala ska gå längs med gamla Glömstavägen och planeras parallellt.

Den cykelvägen hon talar om ska byggas i etapper och knyta samman norra Botkyrka med Glömsta, Flemingsberg och Huddinge centrum. Däremot kommer cykelvägen i Tvärförbindelseprojektet öster om Huddinge centrum mot Haninge vara den enda som byggs på den sträckan.

"Vi ser tydligt att ett gult streck inte möter det andra gula strecket. Så hur en regional cykelväg möter en annan är höljt i dunkel - ingen vet", skriver Krister Isaksson. Foto: Trafikverket

Tvärförbindelsen

En fyra- till sexfilig motorväg som planeras mellan Haninge i öster och Vårby i nordväst. I projektet ingår också en ny gång- och cykelväg.

Den ska avlasta och delvis ersätta väg 259 som i dag tar mycket tung trafik och är olycksdrabbad. Den ska börja vid väg 73 i Haninge och ansluta till E4/E20 vid Masmo. Åtta trafikplatser planeras: Gömmaren, Flottsbro, Kästa, Solgård, Gladö, Lissma, Rudan och Slätmossen.

En bit av motorvägen ska dras i tunnel under Flemingsbergsskogen och Glömstadalen. Längs med hela motorvägen ska det även anläggas cykel- och gångväg. Bygget kan tidigast sätta igång 2021 och bygget planeras ta åtta år.

Fram till den 6 december vill Trafikverket ha in allmänhetens åsikter i ett samråd om vägarnas och trafikplatsernas utforming.

Visa merVisa mindre