Smalt. På cykelbanan upp mot Tranebergsbron från Alvik är cykelbanan trång. Mattias Lundmark var i somras med en olycka i kurvan som kunde slutat illa. Foto: Mikael Andersson

Cyklister: Gör något åt livsfarliga kurvan i Alvik

Höga hastigheter, skarp kurva och en smal cykelbana. Cykelbanan vid måleributiken i Alvik ligger i stadens plan för förbättring. Men när det ska ske är inte klart.

  • Publicerad 11:39, 27 sep 2018

Kurvan vid måleributiken i Alvik är ökänd bland cyklister. Där smalnar banan av till två körfält, en där folk kommer susande i farten de fått i nedförsbacken från Tranebergsbron mot Västerort. Och en med mötande trafik.

Det har pågått vägarbeten på Drottningholmsvägen och ett gallerstängsel har varit uppställt mellan cykelbanan och bilvägen. Just det stängslet blev räddningen för Mattias Lindmark när han i somras kom cyklande från stan in i kurvan.

– Alla cyklar fort där så det gäller att hänga med. Jag var uppe i 35 kilometer i timmen när en mötande cyklist kom in i vårt fält. Han skulle cykla om men hann inte och jag frontalkrockade med honom, berättar han.

Den mötande cyklisten fick upp sin fot mot Mattias cykel, varpå cykeln stannade och Mattias flög av.

– Jag flög in i stängslet. Hade det inte varit där hade jag flugit ut i bilvägen. Så jag hade en väldig tur.

"Hjälmen sprack"

Istället för att hamna på Drottningholmsvägen i rusningstrafik föll han ner i cykelbanan. Där blev han överkörd av flera cyklister som inte hann stanna.

– Hjälmen sprack och jag slog i hela högersida. Armbågen är inte riktigt hel ännu.

Sedan olyckan har han tänkt mycket på hur farligt det är för pendlingscyklister på många ställen. I kurvan i Alvik behöver något göras för att förhindra fler olyckor, tycker han.

– Det är många cyklister i backen ner från Tranebergsbron. Det hålls för hög hastighet och det är för trångt. Antingen behövs det någon form av farthinder, eller så måste man bredda cykelvägen.

Farthinder – ingen lösning

Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet, håller med om att det kan gå väldigt fort för cyklister ibland. Men han tycker att farthinder är fel väg att gå.

– Ska vi få fler att cykelpendla så måste det gå att hålla en medelhastighet som är ganska hög. För cyklister från Västerort, som kanske har en mil eller två till jobbet, då behöver man ha en medelhastighet som gör pendlingen möjlig, säger han.

Vad som behövs är bättre infrastuktur för cykelpendlingen och i kurvan vid måleributiken behöver cykelbanan bli bredare, enkelriktad och med en lägre kurvradie, menar han.

Att cykelpassagen förbi Alvik är problematisk tycker även Joakim Boberg som jobbar med samordning av cykelplanering på trafikkontoret i Stockholms stad.

– Det är en del av det pendlingsstråk som vi pekat ut som angelägen att åtgärda. Vi behöver förbättra framkomlighet och trafiksäkerheten, säger han.

Hur en sådan förbättring skulle se ut, eller när den kan ske är inte klart. Det behöver nämligen samordnas både utifrån de programplaner som finns för framtidens Alvik och Trafikverket, som ansvarar för Drottningholmsvägen. Klart är i alla fall att ambitionen skulle vara en breddning av cykelbanan.

– Passagen är för smal för de cykelflöden som finns idag. Den delen av cykelstråket är betydligt smalare än de rekommendationer som vi har när vi planerar nya baner, säger Joakim Boberg.

Prioriterad. Trafiksäkerheten på cykelbanan i Alvik ska förbättras lovar staden. Men när det kommer ske är ännu inte klart. Foto: Mikael Andersson